برنامه حضور كارشناسان

حضور متخصصان مركز مشاوره در دانشكده ها و خوابگاهها

روزهاي هفته

دانشكده علوم

دانشكده برق

دانشكده مكانيك و صنايع

دانشكده هوافضا

دانشكده عمران و نقشه برداري

ساختمان مركزي دانشگاه

خوابگاه  كرامت

خوابگاه حافظ

خوابگاه احسان

خوابگاه دانش

خوابگاه ايمان

شنبه

خانم نيكراد 13-9

 

 

آقاي آسايش19-15

آقاي آسايش 13-9

آقاي مردي 14-9

 

آقاي زندي فر 21-18

 

 

 

يكشنبه

 

خانم نيكراد 13-9   آقاي زندي فر 17-14

آقاي حسين پور 19:30- 14:30

 

خانم مريم حيدري 15:30-9

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

آقاي آسايش 13-8

 

خانم مريم حيدري 15:30-9

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

خانم فرشته حيدري 14-8

 

آقاي محبوبي- روانپزشك- 16-12

خانم فرشته حيدري 18-16

 

آقاي زندي فر 21-18

 

 

چهارشنبه

 

 

خانم مريم حيدري 15:30-9

 

 

آقاي رجبي 18-9

 

 

 

آقاي زندي فر 21-18

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقاي زندي فر 21-18

 

 

رزرو وقت مشاوره فقط از طريق شماره تماس 09372229491 مقدور خواهد بود.

مشاوره الكترونيكي: moshavereh@kntu.ac.ir    كانال و اينستاگرام: https://t.me/kntu_cc   

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/01
تعداد بازدید:
617
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.