برنامه حضور كارشناس مشاوره

حضور متخصصان مركز مشاوره در دانشكده ها و خوابگاهها

روزهاي هفته

دانشكده علوم

دانشكده برق

دانشكده مكانيك و صنايع

دانشكده هوافضا

دانشكده عمران و نقشه برداري

ساختمان مركزي دانشگاه

خوابگاه كرامت

خوابگاه حافظ

خوابگاه احسان

خوابگاه دانش

خوابگاه ايمان

شنبه

خانم نيكراد صبح

 

 

خانم فرشته حيدري

ساعت اداري

آقاي دكتر آسايش صبح

آقاي مردي صبح

 

آقاي زندي فر بعدازظهر

 

 

 

يكشنبه

 

خانم نيكراد

صبح

خانم مريم حيدري صبح

خانم فرشته حيدري

 ساعت اداري

 

 

 

 

 

آقاي زندي فر بعدازظهر

 

دوشنبه

 

 

 

خانم فرشته حيدري

 ساعت اداري

خانم مريم حيدري صبح

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

خانم فرشته حيدري

 ساعت اداري

 

آقاي محبوبي- روانپزشك بعدازظهر

خانم فرشته حيدري بعدازظهر

 

آقاي زندي فر بعدازظهر

 

 

چهارشنبه

آقاي دكتر آسايش صبح

آقاي زندي فر بعدازظهر

خانم مريم حيدري صبح

خانم فرشته حيدري

 ساعت اداري

 

آقاي رجبي ساعت اداري

 

 

 

 

آقاي زندي فر بعدازظهر

آقاي دكتر آسايش بعدازظهر

 

رزرو وقت مشاوره فقط از طريق شماره تماس 09372229491 مقدور خواهد بود.

مشاوره الكترونيكي: moshavereh@kntu.ac.ir    كانال:kntu_cc    

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
1146
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.