ثبت نام در كلاسهاي آموزشي مركز مشاوره
دانشجويان محترم دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي پيرو گسترش فعاليتهاي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه و هم راستا با سياستهاي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين مركز در نظر دارد .....

دانشجويان محترم دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

پيرو گسترش فعاليتهاي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه و هم راستا با سياستهاي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اين مركز در نظر دارد تا بمنظور ارتقاي بهداشت روان دانشجويان و پيشگيري از بروز اختلالات و مشكلات متداول، آموزش مهارتهاي زندگي را به  دانشجويان متقاضي آغاز نمايد. بهمين منظور ليست زير در اختيار شما قرار گرفته است تا جهت ثبت نام در هر يك از اين مهارتهاي با شماره 88881041 تماس بگيريد.

.

خودآگاهي و خودشناسي

بهداشت رواني

دوستي و روابط دختر و پسر

حل مساله و تصميم گيري

مديريت ترس

پرورش اميد و انگيزه

ارتباط موثر و سازگاري با زندگي دانشجويي

شغل يابي

هدف گذاري و برنامه ريزي

مديريت استرس با هدف كاهش اضطراب امتحان و ارتقاي عملكرد تحصيلي

كارآفريني

اهمالكاري، مسئوليت پذيري و كمال گرايي

جرات ورزي و قاطعيت با هدف پيشگيري از مصرف مواد و ...

ارائه موثر و سخنراني

تاب آوري

كنترل خشم

مديريت روابط عاطفي و شكست عاطفي

مديريت فضاي مجازي

تفكر خلاقانه

هوش هيجاني

اعتماد بنفس و عزت نفس

مشاوره پيش از ازدواج

مديريت روابط خانوادگي

رضايت از زندگي و اميد

مديريت مالي

افزايش نشاط

تقويت تمركز، دقت و حافظه

مديريت غم و افسردگي

غلبه بر بحران

مهارت تفكر نقادانه

 

تاریخ:
1395/09/12
تعداد بازدید:
105
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.