گزارش هفته خوابگاهها
خلاصه گزارش عملكرد مركز مشاوره در هفته خوابگاهها- ارديبهشت 95

 

گزارش فعاليتهاي انجام گرفته در هفته خوابگاههاي دانشجويي

 

لازم به ذكر است كه در طي اجراي برنامه ها شاهد نقاط قوت و ضعف زير بوديم:

نقاط قوت:

-       شروع فعاليتها زودتر از برنامه هاي مصوب

-       اجراي برنامه ها بيشتر از يك هفته

-       تنوع برنامه ها و مسابقات در هر خوابگاه

-       هماهنگي خوب مديران حوزه معاونت دانشجويي

-       انعكاس كليه اخبار در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان در ارديبهشت و خرداد

-       انعكاس بخشي از اخبار در سايت دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم به آدرس http://iransco.org/

نكات منفي:

-       ريزش شركت كنندگان بدليل نزديك بودن به ايام امتحانات

-       كمبود امكانات در برخي خوابگاهها

 

 


روز اول: 22/2/95:

-        تنيس روي ميز پسران در خوابگاه احسان و حافظ

-       مچ اندازي پسران در خوابگاه حكمت، جمهوري و ايمان

مجريان: تربيت بدني، اداره خوابگاهها، مركز بهداشت

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز هفتم هفته خوابگاهها مي باشد كه  اصلاح الگوي مصرف و اقتصاد مقاومتي نام گذاري شده است.

 

 

 

 

 

 

روز دوم: 23/2/95:

-       گلگشت جيتگر دختران

-       گلگشت آبعلي پسران

مجريان: اداره خوابگاهها، اداره تربيت بدني، مركز مشاوره

تعداد شركت كننده: 70

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز هفتم هفته خوابگاهها مي باشد كه  ورزش همگاني، اوقات فراغت، اميد و نشاط دانشجويي نامگذاري شده است.

         

 

 
 

روز سوم: 25/2/95: 

-       مسابقه غذاي محلي در خوابگاههاي دختران

-       اعلام اتاق نمونه خوابگاههاي دختران صداقت و انديشه

-       مسابقه پرس سينه خوابگاه دانش

مجريان: اداره تربيت بدني، مركز بهداشت، مركز مشاوره، اداره خوابگاهها

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز اول هفته خوابگاهها مي باشد كه  به نام زندگي جمعي، تعامل فرهنگي، انسجام وحدت ملي نامگذاري شده است.

      

 

همزمان با هفته خوابگاهها، مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي اقدام به برگزاري مسابقه نمود. اين مسابقه در خوابگاههاي دختران برگزار گرديد و دانشجويان با پخت غذاهاي محلي به رقابت با يكديگر پرداختند. اين جشنواره و مسابقه با هدف ارتقاي سلامت جسم و روان و با شعار غذاي سالم، بدن سالم، روان سالم برگزار گرديد. به نفرات برتر هر خوابگاه جوايزي اهدا گرديد. لازم به ذكر است كه در طول اجراي مسابقه و اظهار نظر داوران، نشاط فراواني در بين دانشجويان حكمفرما بود و بروشورهاي اهدايي دفتر مشاوره و سلامت نيز به ايشان تقديم گرديد.

           

        

روز چهارم: 26/2/95: 

-       اعلام اتاق نمونه خوابگاه دانش

-       فوتسال پسران خوابگاه دانش

مجريان: مركز مشاوره، مركز بهداشت، اداره خوابگاهها

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز دوم هفته خوابگاهها مي باشد كه  زندگي خوابگاهي، مديريت مشاركتي و حقوق شهروندي نامگذاري شده است.

 

روز پنجم: 27/2/95:

-       تنيس روي ميز خوابگاه كرامت و انديشه

-       اعلام اتاق نمونه خوابگاه كرامت

-       كارگاه آموزشي خوابگاه صداقت

-       مسابقه لباهنگ خوابگاه حكمت

مجريان: اداره تربيت بدني، مركز بهداشت، مركز مشاوره و اداره خوابگاهها

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز سوم هفته خوابگاهها مي باشد كه  سيماي مطلوب زندگي دانشجويي، كارآفريني و نوآوري نامگذاري شده است.

 

 

در تاريخ 27/2/95 در خوابگاه حكمت دانشگاه خواجه نصير، 8 نفر از دانشجويان در مسابقه شاد لباهنگ به رقابت پرداختند. اين مسابقه با هدف بالا بردن سطح انرژي دانشجويان و همزمان با هفته خوابگاههاي دانشجويي برگزار گرديد و استقبال بالاي ايشان جهت تماشاي اين مسابقه نشان از رضايت دانشجويان و حصول نتيجه بود.         

    

 

 

روز ششم: 28/2/95:

-       مسابقه فوتبال دستي پسران خوابگاه دانش

-       مسابقه دارت خوابگاه احسان

-       بازديد از خوابگاه احسان توسط وزير محترم علوم و جمعي از معاونين و روساي وزارت علوم و سازمان امور دانشجويان و هيئت رئيسه دانشگاه

-       اعلام اتاق نمونه خوابگاه احسان با حضور وزير علوم و ساير مهمانان

مجريان: اداره تربيت بدني، مركز بهداشت، اداره خوابگاهها

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز چهارم هفته خوابگاهها مي باشد كه با عنوان نهادهاي عمومي، خيرين و خوابگاه‌هاسازي نامگذاري شده است.

   

 

 
 

روز هفتم: 29/2/95:

-       همايش ازدواج موفق در دانشكده مهندسي برق

-       اعلام اتاق نمونه خوابگاههاي حافظ، حكمت، جمهوري و ايمان

-       اعلام نفرات برگزيده مسابقه خاطره نويسي و عكاسي

مجريان: مركز بهداشت، مركز مشاوره، اداره خوابگاهها، امور دانشجويي

تعداد شركت كننده:

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز پنجم هفته خوابگاهها مي باشد كه  مشاوره و بهداشت ايمني محيط زيست نامگذاري شده است.

    

 در تاريخ 29/2/95 همايش ازدواج موفق با حضور سركار خانم شاطري برگزار گرديد. اين همايش در سالن آمفي تئاتر دانشكده برق اين دانشگاه و از ساعت 11 لغايت 14 اجرا گرديد. در اين همايش حدود 200 نفر از دانشجويان شركت نمودند و پس ار ارائه مباحث مرتبط با موضوع همايش، جوايز و تنديسهاي مربوط به اتاق نمونه خوابگاهها به دانشجويان تقديم شد. لازم به ذكر است مسابقه انتخاب اتاق نمونه به مناسبت هفته خوابگاههاي دانشجويي برگزار شده بود.

        

 
 

روز هشتم: 30/2/95:

-       گلگشت آبعلي دختران

-       گلگشت چيتگر پسران به همراه مسابقه جوجه پزي

مجريان: مركز مشاوره، اداره تربيت بدني، اداره خوابگاهها

تعداد شركت كننده: 70

فعاليت انجام گرفته در اين روز معادل با نامگذاري روز هفتم هفته خوابگاهها مي باشد كه  ورزش همگاني، اوقات فراغت، اميد و نشاط دانشجويي نامگذاري شده است.

 

در تاريخ 30 ارديبهشت ماه، دانشجويان دختر و پسر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در گروههاي جداگانه اي در اردوي تفريحي- مشاوره اي پارك چيتگر و آبعلي شركت نمودند. از ساير برنامه هايي كه در حاشيه اين برنامه تفريحي ارائه گرديد مي توان به برگزاري مسابقات  و قايق سواري در درياچه چيتگر اشاره نمود كه با هدف ارتقاي نشاط و افزايش حس همكاري در بين دانشجويان برگزار گرديد. در مجموع 70 نفر در اين برنامه ها شركت نمودند.

  

 در انتها، دانشجويان خوابگاه حافظ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، نيمه شعبان را جشن گرفتند.

در تاريخ 1/3/95، دانشجويان خوابگاه حافظ دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به مناسبت ايام نيمه شعبان، جشن باشكوهي را در اين خوابگاه برگزار نمودند. در حاشيه اين جشن، مسابقه اي تحت عنوان بهترين گزارشگر فوتبال نيز برگزار گرديد كه با استقبال زياد دانشجويان مواجه و در افزايش نشاط دانشجويان تاثير بسزايي داشت.

  


 

تاریخ:
1395/10/07
تعداد بازدید:
165
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.