كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي در تاريخ 11/11/95 در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد.

كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند.

كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي در تاريخ 11/11/95 در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد. اين مدل رفتاري زبان مشتركي است براي شناخت تمايلات رفتاري انسانها و پيش بيني رفتارهايي كه بطور معمول از آنها مشاهده مي شود. در اين دوره آموزشي شركت كنندگان قبل از حضور در كلاس آزمون مرتبط با موضوع را پاسخ داده و با پروفايلهاي خود در كلاس حاضر شدند. سپس كل شركت كنندگان به 4 گروه با ارجحيت برتري طلبي، تاثيرگذاري، ثبات و تطابق تقسيم شدند و بصورت گروهي به تشريح خصوصيات هر گروه و تركيب آنها پرداختند. تدريس اين دوره آموزشي را جناب آقاي دكتر محمد باقر مرادي و سركار خانم دكتر الهه تبريزي مهر عهده دار بودند. لازم به ذكر است كه شركت كنندگان در اين دوره آموزشي اين مفاهيم را ب كاركنان اين دانشگاه آموزش خواهند داد.

 
 
 
تاریخ:
1395/11/11
تعداد بازدید:
104
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.