برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تاريخهاي 10، 11 و 12 ارديبهشت ماه اقدام به برگزاري غرفه اي در دانشگاه صنعتي اميركبير نمود. در اين غرفه محصولات انتشاراتي و لوح هاي فشرده اين مركز به بازديدكنندگان ارائه گرديد. .....

برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تاريخهاي 10، 11 و 12 ارديبهشت ماه اقدام به برگزاري غرفه اي در دانشگاه صنعتي اميركبير نمود. در اين غرفه محصولات انتشاراتي و لوح هاي فشرده اين مركز به بازديدكنندگان ارائه گرديد. همچنين تستهاي روانشناسي براي درخواست كنندگان اجرا گرديد و تجزيه و تحليل آن نيز به ايشان ارائه شد. ساير خدمات ارائه شده در اين غرفه شامل پخش كليپ معرفي فعاليتهاي مركز مشاوره، آهنگهاي آرامبخش، ثبت دلنوشته هاي بازديدكنندگان، ارائه محصولات مركز بهداشت و ... بود. لازم به ذكر است كه در برپايي اين غرفه علاوه بر حضور متخصصان مركز مشاوره، تعدادي از همياران مشاور اين دانشگاه نيز حضور داشتند.

 
 
تاریخ:
1396/02/16
تعداد بازدید:
174
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.