بمناسبت هفته سلامت روان
برگزاري مسابقه بهداشت رواني
سبك زندگي شما چيست؟
مسابقه بهداشت رواني بمناسبت هفته بهداشت روان:


سبك زندگي چيست ؟
 
سبك زندگي، مفهوم تازه اي نيست. هزاران سال است كه انسانها كوشيده اند سبك زندگي خود را بشناسند و مديريت كنند و حتي دولت ها كوشيده‌اند بر روي سبك زندگي مردمان خود، تاثير بگذارند نخستين استفاده جدي ازاين لغت توسط درمانگر اتريشي آلفرد آدلراتفاق افتاد  (Lifestyle) به برخي از سبك هاي زندگي اشاره دارد. اين سبك ها بر اساس دو بعد دسته بندي شده اند: علاقه اجتماعي و ميزان فعاليت (يعني ميزان تلاش فرد براي رشد و برتري خود). علاقه اجتماعي عبارتست از دلسوزي براي ديگران و همكاري با آنان براي پيشرفت اجتماعي. ميزان فعاليت نيز به مقدار انرژي اطلاق مي گردد كه فرد براي رفع مشكلاتش صرف مي كند. وي به چهار نوع سبك زندگي اشاره دارد:  
سودمند اجتماعي، سلطه گري، چشم داشت و اجتناب
سودمند اجتماعي
 اين نوع انسان ها علاقه اجتماعي و فعاليت زيادي دارند. در نظام فكري آدلر آنها انسان هاي پخته و مثبتي هستند. اين اشخاص دلسوز خانواده، دوستان، همكاران و به طور كلي جامعه خود هستند.
سلطه گري:
كساني كه علاقه اجتماعي كمي دارند ولي فعالند سبك زندگي سلطه گر دارند.  بنابراين فعاليت آنها غيراجتماعي خواهد شد. براي مثال به اعتياد، دزدي و يا كلاهبرداري متوسل مي شوند.چشم داشت:
اين گروه از مردم علاقه اجتماعي يا فعاليت كمي دارند و اغلب از ديگران توقع دارند. مانند اينكه مي خواهند با قرض گرفتن هاي مداوم نيازهاي خود را برآورده سازند.
اجتناب:
اين افراد مانند گروه قبلي علاقه اجتماعي و فعاليت كمي دارند. آنها با اجتناب ورزيدن از كار، دوستان يا جامعه از شكست اجتناب مي ورزند. اين افراد از نظر ديگران تنها يا ناموفق هستند.

همچنين آدلر به سه تكليف مهم كار، جامعه و عشق اشاره كرد كه انسان ها بايد بدان جامه عمل بپوشانند. كيفيت انجام اين سه تكليف در هر نوع از سبك زندگي افرد نمود پيدا مي كند.
بايد به خاطر داشته باشيم كه آنچه آدلر در مورد سبك زندگي مطرح مي‌كند بيشتر به جنبه‌هاي رفتارشناسي و شخصيت شناسي و نيز تاثيرات تربيت دوران كودكي در سالهاي بزرگسالي مي‌پردازد و با چيزي كه امروزه از سبك زندگي مي‌شناسيم، تفاوت جدي دارد، ما با واژه فراگيري روبرو هستيم كه از سليقه فرد در زمينه آرايش مو و لباس، سرگرمي و تفريح، كار و شغل، تا هنر و غيره، همگي را شامل مي شود.
سبك‌هاي زندگي مجموعه‌اي از طرز تلقي‌ها، ارزش‌ها، شيوه‌هاي رفتار، حالت‌ها و سليقه‌ها در هر چيزي را در برمي‌گيرد. تصورها و تصويرهايي بالقوه از سبك. سبك زندگي فرد، اجزاي رفتار شخصي او نيست.
در بيشتر مواقع مجموعه عناصر سبك زندگي در يك‌جا جمع مي‌شوند و افراد در يك سبك زندگي مشترك مي‌شوند. به نوعي گروه‌هاي اجتماعي اغلب مالك يك نوع سبك زندگي شده و يك سبك خاص را تشكيل مي‌دهند.مثلا سبك زندگي هنرمندان "سبك زندگي ثروتمندان"سبك زندگي تحصيل كردگان".....

شما دوست عزيز از سبك زندگي دانشجويان در گذشته چه مي دانيد وسبك زندگي كه شما پيشنهاد مي كنيدچيست؟
منتظر دريافت نظرات شما هستيم.
moshavereh@kntu.ac.ir
به ده نظر برتر كارتهاي هديه پنجاه هزار توماني اهداء خواهد شد.
https://t.me/kntu_cc
تاریخ:
1396/07/29
تعداد بازدید:
157
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.