انسان مانند رودخانه است، هر چه عميقتر باشد آرامتر است.
انسان مانند رودخانه است، هر چه عميقتر باشد آرامتر است.
تاریخ:
1396/02/09
تعداد بازدید:
43
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.