انتخاب مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان مركز مشاوره نمونه دانشجويي در سال 1396

انتخاب مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان مركز مشاوره نمونه دانشجويي در سال 1396

بيست و نهمين گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشجويي دانشگاههاي تحت نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخهاي 29 و 30 بهمن ماه سال جاري در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گرديد. در اين نشست كشوري، پانلهاي مختلف تخصصي در خصوص برنامه جامع پيشگيري و مداخله در خودكشي دانشجويان، نشاط اجتماعي در فضاهاي دانشجويي، دانشجويان با نيازهاي خاص و ... ارائه گرديد. در انتهاي اين گردهمايي از مراكز مشاوره برتر در بخشهاي مختلف تقدير بعمل آمد. مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي اين افتخار را داشت تا بعنوان مركز مشاوره نمونه دانشجويي انتخاب گردد و در يك رتبه بالاتر از سالهاي قبل قرار بگيرد. مركز مشاوره اين دانشگاه از همياري و مساعدت كليه متخصصين اين مركز، همكاران ساير بخشهاي دانشگاه، همياران مشاور و ساير دانشجويان كمال تشكر را دارد و آرزو ميكند كه بتواند همواره قدم مثبتي را در كاهش مشكلات روانشناختي خانواده دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي بردارد.

 
 
  
تاریخ:
1396/12/01
تعداد بازدید:
83
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.