كارگاه ويژه همياران سلامت روان توسط مركز مشاوره در روزهاي 17 و 24 ارديبهشت ماه

كارگاه ويژه همياران سلامت روان توسط مركز مشاوره در روزهاي 17 و 24 ارديبهشت ماه ساعت 19 الي 21 در دانشكده مهندسي برق برگزار مي گردد.

كارگاه آموزشي با تكيه بر توانمندسازي همياران مشاور با رويكرد جديد به چالش هاي زندگي دانشجويي و كمك به دانشجويان انجام مي شود.
 
تاریخ:
1397/02/17
تعداد بازدید:
10
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.