برگزاري جلسه مشترك مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با دفتر نهاد رهبري

در تاريخ 01/02/97 جلسه مشتركي بين متخصصان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و اعضاي نهاد رهبري اين دانشگاه و با حضور معاون دانشجويي، جناب آقاي دكتر خشنود برگزار گرديد. مباحث اصلي ارائه شده در اين جلسه بشرح زير بود:

-       تاكيد بر برگزاري جلسات دوره اي با مركز مشاوره و ساير نهادهايي كه با مسائل فرهنگي درگير هستند.

-       افزايش فعاليت واحدهاي فرهنگي دانشگاه تحت عنوان كارگروه آسيبهاي اجتماعي

-       ارائه گزارش فعاليتهاي بخش مشاوره در درمان و پيشگيري

-       ضرورت برنامه ريزي ارائه مشاوره به خانواده دانشجويان، كاركنان و اساتيد

-       ارجاع دانشجويان داراي مشكلات اقتصادي به نهاد رهبري

-       حمايت نهاد از تبديل آموزش مهارتهاي زندگي به واحد درسي

-       ارائه مهارتهاي دانشجويي به دانشجويان قبل از اخذ خوابگاه

-       برنامه ريزي ويژه روي مشكلات اصلي دانشجويان

-       ارجاع دانشجويان نيازمند به مشاوره مذهبي به نهاد رهبري

-       همكاري نهاد در تغيير مكان مركز مشاوره به فضاي مناسبتر

 
تاریخ:
1397/02/17
تعداد بازدید:
29
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.