كارگاه آموزشي غني سازي روابط بين فردي زوجين

كارگاه آموزشي غني سازي روابط بين فردي زوجين در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد.

كارگاه آموزشي غني سازي روابط بين فردي زوجين در تاريخ 21 ارديبهشت ماه 1397 در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد. اين دوره آموزشي با حضور 10 زوج و جمعا 20 نفر برگزار گرديد. تدريس اين دوره آموزشي را جناب آقاي دكتر رجبي از متخصصين مركز مشاوره دانشگاه عهده دار بودند.

 

 

 

 

تاریخ:
1397/04/17
تعداد بازدید:
199
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.