برگزاري كارگاه آموزشي ويژه دانشجويان دختر در خوابگاه قيطريه
برگزاري كارگاه آموزشي ويژه دانشجويان دختر در خوابگاه قيطريه
موضوع: جنس مخالف
تاريخ:97/07/30 
ساعت: 20
مكان: نمازخانه خوابگاه
ثبت نام جهت شركت در كارگاه الزامي است.
جهت ثبت نام به هميار مشاور خوابگاه 👇🏻👇🏻پيام دهيد.
@z_nezamzadeh
تاریخ:
1397/07/28
تعداد بازدید:
98
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.