انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري
مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان مركز مشاوره فعال كشوري در سال 1395 انتخاب گرديد.
اين موفقيت را به همه اعضاي خانواده بزرگ دانشگاه خواجه نصير تبريك عرض مي نماييم.
 
بدون شك حضور همه دانشجويان و كاركنان و اساتيد دانشگاه در كسب اين موفقيت نقش داشته است.
 انشاالله اعضاي اين مركز بتوانند كارآمدتر از سابق در كنار شما بزرگواران باشند.
 
تاریخ:
1395/12/16
تعداد بازدید:
181
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.