مريم حيدري- مشاور
 

مشخصات فردي

نام ونام خانوادگي : مريم حيدري

پروانه اشتغال به شماره نظام روان شناسي: 610-1-83

پست الكترونيكي: heidari_5154@yahoo.com

سوابق تحصيلي :

نام دانشگاه

دوره

رشته تحصيلي

زمان تحصيلي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

كارشناسي

روانشناسي باليني

1376-1372

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

كارشناسي ارشد

مشاوره و راهنمايي

1380-1378

       

سوابق شغلي واجرايي :

نامه موسسه

سمت

نوع استخدام

مدت زمان ا شتغال

دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده فني واحد جنوب تهران

سرپرست مركز مشاوره

قراردادي

1381-1376

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

رئيس مركز مشاوره

قراردادي پيماني

1389 1381

مركز مشاوره پيروز

درمانگر

مدرس وسرپرست مركز مشاوره

مدرس

مدرس

قرارداد ساعتي

قراردادي

مدعو

1383 1380

1389-1392

1390-1391

1389-1388

دانشگاه علمي كاربردي مهستان

دانشگاه پيام نور رامسر

دانشگاه علم كاربردي راهيل

 


سوابق آموزشي :

نام موسسه

سمت

مدت زمان تدريس

عنوان درس

دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور

دانشگاه پيام نور

دانشگاه علمي كاربردي

كارگاه و كلاسهاي آزاد

دانشگاه خواجه نصير طوسي

مدرس دوره هاي دانشپذيري مقطع كارشناسي

مدرس

مدرس و مدير اجرايي

مدرس و مدير اجرايي

مدرس و مدير اجرايي

نيمسال اول 85-86

نيمسال دوم 85-86

نيمسال اول 86-87

نيمسال دوم 86-87

نيمسال اول 87-88

نيمسال دوم 87-88

سه دوره كارگاه

دو دوره كارگاه

دو دوره

روانشناسي هيلگارد

روانشناسي رشد

راهنمايي و مشاوره

نظريه هاي مشاوره

روانشناسي هيلگارد

اصول و فنون مشاوره

T.O.T مهارتهاي زندگي

مشاوره پيش از ازدواج

پيشگيري از سوء مصرف مواد


سوابق پژوهشي

مقاله هاي چاپ شده

1- حيدري، مريم، (1385)، اختلال استرس پس از حادثه در بازماندگان زلزله (ptsp) و مداخله در بحران، در خلاصه مقالات اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي امير كبير.

2- حيدري، مريم، (1385)، پيامدهاي روانشناختي زلزله، ماهنامه دانش زندگي، شماره 13.

3- حيدري، مريم، (1386)، به راستي چه كساني قادرند با فرسودگي شغلي كنار بيايند، ماهنامه بهداشت روان و جامعه، شماره 20.

4- رحيميان بوگر، اسحق - حيدري، مريم، (1388)، روان درماني چند وجهي، فصلنامه علمي تخصصي سلامت روان، شماره دوم.

5-مريم حيدري (1392) معايب ومزاياي تك فرزندي ، روزنامه شهروند ستون خانواده سبز، شماره 100


پژوهش هاي چاپ شده

حيدري،مريم،(1389-90)،بررسي اعتماد بنفس وپيشرفت تحصيلي در دانشجويان ورودي89-90 دانشگاه مهستان

عناوين كتابهاي در دست چاپ

1- هنر درماني باليني

2- شادكامي

عناوين مقالات در دست چاپ

1- بررسي اثر درمان شناختي تيزدل بر كاهش افسردگي دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه، داراي تاييديه مي باشد.

2

دوره هاي باز آموزي

عنوان كارگاه

ساعات حضور

امتياز باز آموزي از سازمان نظام روانشناسي

1- مشاوره و هدايت تحصيلي

2- خانواده درماني

3- سمينار سراسري بهداشت روان دانشجويي

4- كاربرد آموزش هاي شخصيت

5- مهارتهاي زندگي

6- پيشگيري ازمصرف مواد مخدر

7- طرح واره درماني

20 ساعت

16 ساعت

16 ساعت

12 ساعت

16 ساعت

18 ساعت

4 امتياز

5 امتياز

4 امتياز

4 امتياز

تاریخ به روز رسانی:
1395/06/09
تعداد بازدید:
4808
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.