از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 140    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
برگزاري مسابقه بهداشت رواني 1396/07/29
برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 1396/02/16
تبريك به همياران سلامت روان مركز مشاوره 1396/02/09
بياييد در مورد افسردگي حرف بزنيم 1396/02/04
راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد 1395/12/23
بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد 1395/12/23
بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد 1395/12/22
انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري 1395/12/16
كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند 1395/12/13
انعكاس فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1395/12/02
كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند 1395/11/11
بخش مشاوره خوابگاه دخترانه قيطريه فعال مي شود 1395/11/08
به كانال مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بپيونديد. 1395/10/26
انتشار بروشور با موضوع خودباوري در مركز مشاوره دانشكده علوم 1395/10/13
انتشار بروشور با موضوع اعتماد بنفس در مركز مشاوره دانشكده علوم 1395/10/13
انعكاس فعاليتهاي مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 1395/10/12
گزارش هفته خوابگاهها 1395/10/07
پيشگيري از رفتارهاي خودآسيب رسان ويژه كارشناسان مركز مشاوره 1395/10/07
بروزرساني برنامه حضور مشاوران در دانشكده ها 1395/10/07
ثبت نام در كلاسهاي آموزشي مركز مشاوره 1395/09/12
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.