دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ جمعه ۴ فروردين
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
اخبار و اطلاعیه ها
بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد
بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد.
راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد
راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد. اين بروشور براي كليه دانشجويان ايميل خواهد شد. همچنين بزودي در كانال مركز مشاوره نيز قرار خواهد گرفت.
بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد
بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد. اين بروشور براي كليه دانشجويان ايميل نيز خواهد شد و بزودي در كانال مركز مشاوره نيز قرار خواهد گرفت.
انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري
مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان مركز مشاوره فعال كشوري در سال 1395 انتخاب گرديد.
كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي طبق جدول زمانبدي زير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي كليه كاركنان اين دانشگاه برگزار گرديد.
انعكاس فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انعكاس فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منعكس گرديد.
كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي در تاريخ 11/11/95 در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد.
بخش مشاوره خوابگاه دخترانه قيطريه فعال مي شود بخش مشاوره خوابگاه دخترانه قيطريه فعال مي شود
دانشجويان خوابگاه قيطريه، خدمات مشاوره اي را در خوابگاه دريافت مي كنند.
به كانال مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بپيونديد. به كانال مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بپيونديد.
به كانال مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بپيونديد.
انتشار بروشور با موضوع خودباوري در مركز مشاوره دانشكده علوم انتشار بروشور با موضوع خودباوري در مركز مشاوره دانشكده علوم
انتشار بروشور با موضوع خودباوري در مركز مشاوره دانشكده علوم
...آرشیو اخبار
آدرس: تهران - ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن:88881041
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد