دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
اخبار و اطلاعیه ها
كارگاه توجه و تمركز
كارگاه توجه و تمركز
كارگاه شور زندگي
كارگاه شور زندگي
همايش راز شاد زيستن
همايش راز شاد زيستن
سلسله كارگاه هاي آموزش خود دلگرم سازي
سلسله كارگاه هاي آموزش خود دلگرم سازي
برنامه ي شركت در كارگاه هاي آموزشي مركز مشاوره
سلسله كارگاه هاي آموزش خود دلگرم سازي
بازديد از موزه ملي
پسران
بازديد از موزه ملي
خواهران
آسيب شناسي روابط دختر و پسر
آسيب شناسي روابط دختر و پسر
سلسله كارگاه هاي آموزش مهارت حل مسئله
سلسله كارگاه هاي آموزش مهارت حل مسئله
كارگاه آموزش پيش از ازدواج
كارگاه آموزش پيش از ازدواج
كارگاه توجه و تمركز
كارگاه توجه و تمركز
كارگاه آسيب شناسي روابط دختر و پسر
ويژه خوابگاه خواجه عبدالله
كارگاه توجه و تمركز
ويژه دانشجويان خوابگاه تهرانپارس
كارگاه شور زندگي
ويژه دانشجويان خوابگاه سهروردي
همايش راز شاد زيستن
به همراه اجراي آزمون شناسايي شخصيت
سلسله كارگاه هاي آموزش خود دلگرم سازي
سلسله كارگاه هاي آموزش خود دلگرم سازي
برنامه ي شركت در كارگاه هاي آموزشي مركز مشاوره
به همراه پذيرايي
برنامه بازديد از موزه ملي
ويژه پسران خوابگاهي
برنامه بازديد از موزه ملي
ويژه دختران خوابگاهي
سلسله كارگاه هاي آموزش مهارت حل مسئله
محل برگزاري : نمازخانه دانشجويي - به صرف پذيرايي
...آرشیو اخبار
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي 1631714191
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد