دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ جمعه ۵ خرداد
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
اخبار و اطلاعیه ها
برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه صنعتي اميركبير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تاريخهاي 10، 11 و 12 ارديبهشت ماه اقدام به برگزاري غرفه اي در دانشگاه صنعتي اميركبير نمود. در اين غرفه محصولات انتشاراتي و لوح هاي فشرده اين مركز به بازديدكنندگان ارائه گرديد. .....
تبريك به همياران سلامت روان مركز مشاوره تبريك به همياران سلامت روان مركز مشاوره
و سپاس از حضورتان
بياييد در مورد افسردگي حرف بزنيم بياييد در مورد افسردگي حرف بزنيم
بياييد در مورد افسردگي حرف بزنيم مجموعه بروشورهاي مرتبط با افسردگي روي سايت و كانال مركز مشاوره قرار گرفت
بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد
بروشور مهارتهاي خودياري استرس در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد.
راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد
راهنماي خودياري كنترل خشم منتشر گرديد. اين بروشور براي كليه دانشجويان ايميل خواهد شد. همچنين بزودي در كانال مركز مشاوره نيز قرار خواهد گرفت.
بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد
بروشور مهارتهاي خودياري اضطراب در مركز مشاوره دانشگاه منتشر گرديد. اين بروشور براي كليه دانشجويان ايميل نيز خواهد شد و بزودي در كانال مركز مشاوره نيز قرار خواهد گرفت.
انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري انتخاب مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصير بعنوان مركز فعال كشوري
مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي بعنوان مركز مشاوره فعال كشوري در سال 1395 انتخاب گرديد.
كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند كليه كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي طبق جدول زمانبدي زير توسط مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي كليه كاركنان اين دانشگاه برگزار گرديد.
انعكاس فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انعكاس فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
فعاليتهاي بهمن ماه مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري منعكس گرديد.
كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند كارشناسان مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مدل رفتارشناسي ديسك آشنا شدند
كارگاه آموزشي مدل رفتارشناسي ديسك براي پيش بيني رفتار افراد در شرايط مختلف و محيطهاي مختلف شغلي در تاريخ 11/11/95 در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار گرديد.
...آرشیو اخبار
آدرس: تهران - ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن:88881041
تلفن : 7-88462174
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد