كفشي كه اندازه ي پاي من است شايد به پاي ديگري فشار بياورد. هيچ دستورالعمل خاصي براي زندگي كردن وجود ندارد كه مناسب همه موقعيت ها باشد. موقعيت مناسب خود را كشف كنيد و از زندگي لذت ببريد.
كفشي كه اندازه ي پاي من است شايد به پاي ديگري فشار بياورد. هيچ دستورالعمل خاصي براي زندگي كردن وجود ندارد كه مناسب همه موقعيت ها باشد. موقعيت مناسب خود را كشف كنيد و از زندگي لذت ببريد.
تاریخ:
1397/02/22
تعداد بازدید:
48
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.