كارشناس مشاوره و تحليل رفتار- دكتر فرشته حيدري

Curriculum Vitae

Personal details:

Name: Fereshteh Heidari

Place of Birth: Tehran, Iran

Date of Birth: 21, septeber, 1977                                                                     

Marital Status: Married   

Email: fereshteh_heidari@yahoo.com

https://www.linkedin.com/in/fereshteh-heidari-3b82a550

http://orcid.org/0000-0002-4159-9385

 

Education:

1) Dec 2017 - now: PHD student in the field of General Psychology, Islamic Azad University, semnan Branch

2) Sep 2004 - August 2006: Master of Science in the field of evaluating and measuring)Psychometric(, Islamic Azad University, central tehran Branch, GPA: 18, 02 (out of 20).

3) Sep 1998 - July 2003: Bachelor degree in the field of General Psychology - pnu University, tehran Branch - GPA: 14, 28 (out of 20)

 

Professional Membership:

Membership in the Islamic Republic of Iran psychology and counseling.

Number of counseling center established: 2494-1-85, license number: 1594, Date of Issue: 05/11/2008

 

 

 

Field of study& Participate in workshops& Certificates

Reasearch methodology

SPSS statistical software

Counseling Center counselors training with a religious approach

Schema Therapy

Diagnosis and clinical interview

Application of optimism in family therapy with an emphasis on Islamic perspective

Life skills coaching

Coaching Addiction prevention

Premarital Counseling Training

Mindfulness in counseling

Introduction to neurofeedback course

Academic counseling and role of parents and teachers

Psychology of marriage and spouse glory

The role of mental health workers in mental health promotion campus students

Spiritual skills for students

Dialectical behavior therapy for borderline personality disorder

Nvngry and dynamics of the mind and its psychological effects in counseling and treatment

Manage relationships

CBT concern

The use of family therapy and family counseling couples

Learning life skills coaching staff (T.O.T)

Acceptance and Commitment Therapy for Depression

Seventh Seminar mental health of students

Meeting of heads of university counseling centers District

Students treatment of mood disorders

Euro Science certificate from 4th international conference on engineering and humanities

Certificate of training from QMS certification services academy

 

Publications

2016: F. Heidari, Sh. Farahani, Comparing Executive Function of Normal Children with ADHD Children, The Editorial Board of International Journal of Psychological Studies, Canadian Center of Science and Education. Doi: 10.5539/ijps.v8n3p11. URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijps.v8n3p11

2016: F. Heidari, M. Asayesh, E. Golpasha. Amount of Violence against Women in Married Women of District 4 in Tehran, International journal of humanities and cultural studies(ijhcs). Volume3, Issue2.

2016: F. Heidari, Normalization of Woodworth Test to Study Emotional Disorder of Adolescents in Tehran, Medwell Journals- The social Sciences.volume11,Issue24, DOI: 10.3923/sscience.2016.5963.5968

2016: F. heidari, A. amiri, Z. amiri, The Effect of Person-Centered Narrative Therapy on Happiness and Death Anxiety of Elderly People, Asian social science, Canadian Center of Science and Education. Doi: 10.5539/ass.v12n10p117. URL: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v12n10p117

2016: : F. Heidari. Study of Students' Views on Holding Shared Courses with Universities of Other Countries, 3rd. International Conference on modern research in Humanities, Rome, Italy. http://www.civilica.com/Paper-MRHCONF03-MRHCONF03_086.html. COI: MRHCONF03_086

2016: F. Heidari, SH. Farahani. Comparison of aggression in adolescent athletes of martial arts and athletes of other sports in Tehran, 4TH International Conference on Engineering and Humanities. Institute of Refrigeration,Cryotechnologies and Ecoenergetics (IRCE) ONAFT, Odessa, Ukraine.

2015: F. Heidari, E. Abniki. Translation of Understanding peer influence in children and adolescents. Soroush Publications. Tehran, Iran, (English to Persian).

2015: V.Rostami, F. Heidari. The effectiveness of narrative therapy in reducing symptoms of aggression in pre-schoolers. Journal of Psychology Conference social pathologies in Iran[persian].

2013: Dr H. Yaghubi, F. Heidari, M. Vaghar. Report on the performance of counseling centers, in all of universities in iran[persian].

2013: Dr H. Yaghubi, F. Heidari, M. Vaghar. Functional Review of evaluating the performance of regional counseling centers, in universities[persian].

2012: F. Heidari, Dr N. Monirpoor, N. Asghari. Common problems holding periods at the University of KNToosi. The sixth Seminar mental health of students[persian].

2012: Editor in Families and students book from R. Noori, Tehran University, Iran

2010: N. Jafari, F. Heidari, The mental health of new students in applied sciences university in year 2009-2010. The fifth Seminar mental health of students[persian].

2010: Dr E. Rahimian, Dr Najafi, Dr K. Khooshabi, F. Heidari and M. Heidari, Prevalence of depression in middle and high school students in the Shahreza city, Journal of Psychology and Educational Sciences, Tehran, Iran[persian].

From 2008 to 2012: Cooperation in Monthly Message Tehran University Consulting and Magazine and community mental health[persian].

 

 

Work Experiences:

1). From Sep 2004 to Sep 2010 as full time and From Sep 2010 to now as part- time: K.N.Toosi university of technology, as Responsible and expert in counseling center.

Job description: Teaching; In-person and electronic counseling; Conducting intelligence and personality tests; Managing editor of the periodical; Updating the content of website; Conducting educational improvement plan for students; Providing brochures and pamphlets; Examining mental health; Arranging the news of counseling center; Providing statistics of therapy and training sessions.

2). From Sep 2010 to now: Expert at Health & Counselling Bureau of the Ministry of Science.

Job description: Managing editor of electronic newsletter; Updating the content of counseling and health office; Evaluating performance of counseling centers; Writing the book of a report on the performance of counseling centers.

3) From April 2010 to November 2010: Tehran university, as expert in counseling center.

Job description: Chief of the committee of University Publications; Cooperation in providing the content of monthly journal; Editing the book of Family and Student; Cooperation in providing a training CD for students abroad.

4).From Sep 2011 to Sep 2012: University of iran Science and Technology, as expert in counseling center.

Job description: Teaching the course of Life Skills; Cooperation in arranging questions for the final exam of Life Skills course; Cooperation in providing monthly journal of Counseling; Arranging a report on performance of counseling center; Chief of lunching the website of communicating with professors including: Surveying the lecturers and designing the website, Developing the bank of training brochures for lecturers, Planning workshops for lecturers.

   5).From Sep 2011 to Sep 2013: Technical University and professional, as Responsible in counseling center.

Job description: Planning for evaluation of mental health; Compiling the performance of university counseling centers, recording scores and selecting active centers; Arranging the news of counseling centers; Planning for Teaching life skills; Giving telephone and electronic advice to counseling experts; Updating the content of counseling center; Planning to Conducting educational improvement plan for students; Providing brochures and pamphlets.

 

6).From Sep 2008 to Sep 2009: Police university, as expert in counseling center.

Job description: Conducting diagnostic tests for psychological problems of students; Teaching life skills to students.

Language:

persian: Native

 

Skills:

Science skills:

-        Team working and organizational skills.

-        Design and edit Newsletter from 2013 to now.

-        Examiner psychological tests in universities.

-        Have skills on teaching.

-        Have skills on education software: spss; In Design Document. And on General software: Microsoft office; ICDL1.

 

 

 

 

 

 

رزومه

مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگي: فرشته حيدري    

    پست الكترونيكي: fereshteh_heidari@yahoo.com    

http://orcid.org/0000-0002-4159-9385

https://www.linkedin.com/in/fereshteh-heidari-3b82a550

داراي مجوز تاسيس مركز مشاوره و عضو نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران- شماره نظام 2494-1-85           شماره پروانه تاسيس مركز مشاوره: 1594، تاريخ صدور: 15/8/1387

تحصيلات و تواناييهاي علمي:

دكترا: رشته روانشناسي عمومي. ورودي 1395- معدل 18.86 

كارشناسي ارشد: رشته روانشناسي گرايش روانسنجي فارغ التحصيل 1385، معدل : 18.02

كارشناسي: رشته روانشناسي عمومي، فارغ التحصيل 1382، معدل 14.28

عنوان دوره

محل

تاريخ برگزاري

امتياز بازآموزي نظام روانشناسي و مشاوره

دوره آموزشي تايپ سريع

خانه فرهنگ محله دردار

 

 

بازآموزي مشاورين مراكز مشاوره با رويكرد ديني

مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري

بهمن 85

 

روش شناسي پژوهشي

دفتر مركزي مشاوره و مركز مشاوره تربيت مدرس

16 اسفند 85

6 امتياز

نرم افزار آماري SPSS

انستيتو ايز ايران

تير 86

 

طرحواره درماني

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه تهران

دي 86

4 امتياز

تشخيص و مصاحبه باليني

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه هنر تهران

اسفند 86

4 امتياز

كاربرد مثبت نگري در خانواده درماني با تاكيد بر ديدگاه اسلامي

دانشگاه تهران

ارديبهشت 88

1 امتياز

مشاوره خانواده و بهداشت جنسي

موسسه مطالعاتي مشاوره اسلامي

30 ارديبهشت 88

1 امتياز

مربيگري مهارتهاي زندگي(T.O.T)

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه تهران

تير و مرداد 88

12 امتياز

مربيگري پيشگيري از اعتياد

دانشگاه تهران

3 دي 88

 

آموزش مشاوره پيش از ادواج

دانشگاه جامع علمي كاربردي

21 اسفند 88

6 امتياز

هم انديشي در زمينه كنترل و پيشگيري از ايدز

دانشگاه تهران

20 ارديبهشت 89

 

پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه شاهد

22 و 23 ارديبهشت 89

2 امتياز

ذهن آگاهي در مشاوره

Mindfulness in counseling

دانشگاه تهران

مرداد 89

4 امتياز

ارتقاي سلامت روان دانشجويان خوابگاهي با رويكرد اجتماع نگر

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه خواجه نصير

7 و 8 آذر 89

 

نوروفيدبك

Introduction to neurofeedback course

مركز مشاوره پارند و دانشگاه تهران

ارديبهشت 90

مي 2011

 

آشنايي و كاربرد نوروفيدبك در درمان و توانمندسازي مغزي

مركز مشاوره پارند و دانشگاه تهران

30 ارديبهشت 90

6 امتياز

مشاوره تحصيلي دانشجويان و نقش خانواده و اساتيد

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه صنعتي شريف

21 تا 23 تير 90

5 امتياز

نقش همياران سلامت روان در ارتقاي سلامت روان دانشجويان خوابگاهي

دفتر مركزي مشاوره و دانشگاه علوم انتظامي

29 و 30 تير 90

4 امتياز

مهارتهاي معنوي براي دانشجويان

دبيرخانه منطقه يك و پنج مراكز مشاوره

27 و 28 بهمن 89

4 امتياز

روانشناسي ازدواج و شكوه همسري

دانشگاه تهران و نظام روانشناسي جمهوري اسلامي

10 خرداد 90

2 امتياز

رفتار درماني ديالكتيكي براي اختلال شخصيت مرزي

دانشگاه تهران

6 دي 89

2 امتياز

نونگري و پويايي ذهن و آثار روانشناختي آن در مشاوره و درمان

دانشگاه علم و صنعت

28 آذر 89

 

ثبت جلسات مشاوره

دانشگاه تهران و دفتر مشاوره و سلامت

30 آبان 91

 

مديريت روابط عاطفي

دانشگاه تهران

6 شهريور 92

 

درمان شناختي رفتاري نگراني

دانشگاه تهران

تير 93

2 امتياز

كاربرد خانواده درماني در مشاوره خانواده و زوج

دانشگاه تهران

14 مرداد 93

 

آموزش مربيگري مهارتهاي زندگي كاركنان(T.O.T)

دفتر مشاوره و سلامت و مركز پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي

10 الي 12 شهريور 93

 

درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ويژه افسردگي

دانشگاه تهران

12 و 13 بهمن 92

4 امتياز

هفتمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

دفتر مشاوره و سلامت و مركز مشاوره دانشگاه صنعتي اصفهان

21 و 22 ارديبهشت 93

4 امتياز

گردهمايي روساي مراكز مشاوره دانشگاههاي منطقه يك

مركز مشاوره دانشگاه علوم انتظامي امين

14 مهر 94

 

درمان اختلالات خلقي دانشجويان

دانشگاه تهران و شهيد بهشتي

3 الي 5 شهريور 94

 

Euro Science certificate

4th international conference on engineering and humanities

2016/06/01

 

Certificate of training

QMS certification services academy

18 july 2016

 

 

سوابق كاري:

-        روانسنج مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از سال 1385 تا كنون

-        مسئول مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي از سال 1388تا 1390

-        سردبير خبرنامه الكترونيكي دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان از سال 1391 تا كنون

-        مسئول ارزيابي گزارش عملكرد مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسري كشور(دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم) از سال 1389 تا 1394

-        مسئول مركز مشاوره دانشگاه فني و حرفه اي از سال 1391 تا 1393

-        آزمونگر تستهاي روانشناسي در مراكز مشاوره خصوصي

-        مسئول كميته انتشارات منطقه يك دانشگاههاي شهر تهران در سال 1389

-        مسئول راه اندازي سايت ارتباط با اساتيد در مركز مشاوره دانشگاه علم و صنعت در سال 1390

-        عضو شوراي حل اختلاف در ارشاد دانشجويان در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، سال 1389

-        عضو تيم بررسي سلامت روان دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي در سال 1389

-        مسئول بررسي سلامت روان دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مقاطع مختلف تحصيلي از سال 1385 تا 1389

-        مدرس واحد درسي مهارتهاي زندگي در دانشگاه علم و صنعت از سال 1390(بمدت دو ترم تحصيلي) و مدرس دوره هاي يكروزه مهارتهاي زندگي در دانشگاههاي صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، شاهد و علوم انتظامي.

-        عضو گروه اجرايي ارتقاي وضعيت تحصيلي در مركز مشاوره دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

-     مسئول ارزيابي سلامت روان دانشجويان ورودي 91-90 دانشگاه علوم اقتصادي

انتشارات و مقالات:

مقالات علمي پژوهشي منتشر شده داخلي و خارجي

عنوان مقاله

نام نشريه

كشور

سال

شماره

تاريخ انتشار يا تاريخ پذيرش

اسامي همكاران به ترتيب

بررسي ميزان شيوع افسردگي دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و متوسطه در شهرستان شهرضا

فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي

ايران

1388

208/ف.ر.ع

3/12/1388

اسحاق رحيميان بوگر، دكتر نجفي، دكتر كتايون خوشابي، فرشته حيدري و مريم حيدري

Comparing Executive Function of Normal Children with ADHD Children

 

The Editorial Board of International Journal of Psychological Studies

Canadian Center of Science and Education

2016

Vol. 8, No. 3

 

September 2016

Fereshteh Heidari, Shohreh Farahani

doi:10.5539/ijps.v8n3p11

 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijps.v8n3p11

Amount of Violence against Women in Married Women of District 4 in Tehran

 

International journal of humanities and cultural studies(ijhcs)

 

تونس

2016

 

 Volume 3, Issue 2

September 2016.

Fereshteh Heidari, Mohammad Hassan Asayesh, Elahe Golpasha

 

Normalization of Woodworth Test to Study Emotional Disorder of Adolescents in Tehran

 

Medwell Journals- The social Sciences

pakistan

2016

June 2016

Fereshteh Heidari

DOI: 10.3923/sscience.2016.5963.5968

URL: http://medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.5963.5968

The Social Sciences

Year: 2016 | Volume: 11 | Issue: 24 | Page No.: 5963-5968

The Effect of Person-Centered Narrative Therapy on Happiness and Death Anxiety of Elderly People

 

Asian social science

Canadian Center of Science and Education

2016

Vol. 12, No. 10

October 2016

Fereshteh heidari

Azam amiri

Zinat amiri

doi:10.5539/ass.v12n10p117

URl: http://dx.doi.org/10.5539/ass.v12n10p117

 

مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي داخلي و خارجي

تاريخ

عنوان همايش

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران

برگزاركننده

كشور

شهر

هجري شمسي

پنجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

ايران

تهران

بررسي سلامت روان دانشجويان جديدالورود سال تحصيلي 87-88 مراكز آموزش عالي علمي كاربردي

نسرين جعفري كاديجاني، فرشته حيدري

دانشگاه شاهد

روز

ارديبهشت

1389

ميلادي

روز

مي

2010

هجري شمسي

ششمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان

ايران

گيلان

بررسي مشكلات برگزاري دوره­هاي مشترك در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

فرشته حيدري، دكتر نادر منيرپور، ندا اصغري

دانشگاه گيلان

روز

ارديبهشت

1391

ميلادي

روز

مي

2012

هجري شمسي

دومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي ايران

 

ايران

تهران

اثربخشي قصه درماني بر كاهش علائم پرخاشگري كودكان پيش دبستاني

ولي رستمي بينا، فرشته حيدري

مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي

15

مهر

1394

ميلادي

7

اكتبر

2015

هجري شمسي

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE on ENGINEERING and HUMANITIES

Odessa

Ukraine

Comparison of aggression in adolescent athletes of martial arts and athletes of other sports in Tehran

 

Fereshteh Heidari, Shohreh Farahani

Institute of Refrigeration,Cryotechnologies and Ecoenergetics (IRCE) ONAFT

30 و 31

تير

1395

ميلادي

20 و 21

جولاي

2016

هجري شمسي

3rd. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN RESEARCH IN HUMANITIES

ITALY

ROME

Study of Students' Views on Holding Shared Courses with Universities of Other Countries

 

Fereshteh Heidari

http://www.civilica.com/Paper-MRHCONF03-MRHCONF03_086.html

coi: MRHCONF03_086

20 و 21

تير

1395

ميلادي

10 و 11

جولاي

2016

 

ترجمه كتاب تخصصي

عنوان اصلي كتاب

عنوان ترجمه شده

سال انتشار كتاب اصلي

ناشر كتاب ترجمه شده

تاريخ انتشار يا پذيرش براي چاپ

اسامي همكاران

Understanding peer influence in children and adolescents

شناخت تاثير گروههاي همسالان بر كودكان و نوجوانان

 

1389

انتشارات سروش

1393

الهام آب نيكي، فرشته حيدري

 

ساير فعاليتهاي انتشاراتي

عنوان

نام نهاد يا نشريه

كشور

تاريخ انتشار

اسامي همكاران

نوع همكاري

گزارش كشوري عملكرد مراكز مشاوره دانشگاههاي سراسري كشور

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان

ايران

1391

دكتر حميد يعقوبي، فرشته حيدري، معصومه وقار

نويسنده

چكيده كاربردي ارزيابي عملكرد منطقه اي مراكز مشاوره دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجويان

ايران

1391

دكتر حميد يعقوبي، فرشته حيدري، معصومه وقار

نويسنده

خانواده و دانشجو

دانشگاه تهران

ايران

1390

ربابه نوري

ويراستار

ويژه نامه مخصوص دانشجويان ورودي جديد 90-89

دانشگاه تهران

ايران

1389

 

همكاري در تدوين مطالب

ويژه نامه مخصوص دانشجويان خوابگاهي ورودي جديد سال تحصيلي 90-89

دانشگاه تهران

ايران

1389

 

همكاري در تدوين مطالب

لوح فشرده بهداشت رواني ويژه دانشجويان اعزامي به خارج از كشور

دانشگاه تهران و دفتر مشاوره و سلامت

ايران

1390

 

همكاري در تدوين مطالب

ويژه نامه مخصوص دانشجويان ورودي جديد 91-90

دانشگاه تهران

ايران

1390

 

همكاري در تدوين مطالب

مقاله كوتاه آزمونهاي شخصيت

ماهنامه بهداشت روان و جامعه- سال سوم- شماره 20

ايران

شهريور 86

 

نويسنده

مقاله كوتاه آزمون كنترل خشم

ماهنامه بهداشت روان و جامعه، سال سوم، شماره 21

ايران

مهر 86

 

نويسنده

مقاله كوتاه عادتهاي مطالعه

ماهنامه بهداشت روان و جامعه، سال سوم، شماره 28

ايران

خرداد 87

 

نويسنده

مقاله كوتاه پذيرش اجتماعي

ماهنامه بهداشت روان و جامعه، سال سوم، شماره 28

ايران

خرداد 87

 

نويسنده

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/13
تعداد بازدید:
3868
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.