كارشناس مشاوره- مجيد مردي

1.      مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: مجيد مردي                                             وضعيت تاهل: متاهل

ايميل: majid.mardi@yahoo.com

 

2.      سوابق تحصيلي:

كارشناسي روانشناسي عمومي 1379

كارشناسي ارشد روانشناسي باليني1385

 

3.سوابق شغلي:

رديف

سمت

سال

محل اشتغال

1

كارشناس

1386

مركز جامع خدمات حمايتي شهرداري تهران

2

كارشناس

1386 لغايت 1390

اداره بهداشت و درمان نزاجا

3

مددكار

1387

سازمان خدمات و فوريت هاي اجتماعي شهرداري تهران

4

كارشناسي

1389

مركز ترك اعتياد طلوع سبز

5

كارشناس

1388 لفايت 1394

مركز مشاوره دانشگاه تهران

6

كارشناس

1388 لفايت 1395

مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

كارشناس

1391 لفايت 1395

مركز مشاوره دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

8

كارشناس

1393 لفايت 1395

مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي بهشتي

9

مدير

1392

مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي ايران

10

كارشناس

1393 لغايت 1395

مركز مشاوره دانشگاه علامه

 

 

3.      سوابق    پژوهشي / كتاب :

رديف

سال

عنوان مقاله/ كتاب

محل انتشار

1

1394

بررسي تاثير كارافريني بر تصميم گيري شغلي و افكار ناكارامد دانشجويان

سومين كنفرانس كارافريني

2

1391

اشنايي با مشاوره و رواندرماني

اداره بهداشت و درمان نزاجا

 

4.    شركت در كارگاه هاي تخصصي:

رديف

عنوان

تاريخ و محل اجرا

1

دوره تربيت مربي مهارت هاي زندگي (2 دروه )

دانشگاه جامع علمي كاربردي، اداره بهداشت نزاجا،

2

دوره تربيت كارشناس پيشگيري از اعتياد(4 سطح)

دانشگاه تهران

3

درمان هاي شناختي رفتاري: DBT. ACT. CT,…..

(دكتر حميد پور، دكتر شهرام محمد خاني، خانم دكتر لادن فتي، خانم دكتر مژگان صلواتي، اقاي دكتر ابوالفضل محمدي)

از سال 1388 تا 1394

شهرداري منطقه چهار و مراكز مشاوره

4

واقعيت درماني دكتر صاحبي

1390 مدرسه عالي

5

رواندرماني تحليلي كوتاه مدت دكتر محمود دهقاني

1390 مطب شخصي

6

رواندرماني تحليلي زير نظر دكتر سامان توكلي و خانم دكتر مهديه معين

1390 دانشگاه علوم پزشكي تهران

7

رواندرماني انسانگرايي زير نظر خانم دكتر سپيده حبيب

1390 شهرداري

8

درمان اختلالات خلقي و مشكلات تحصيلي زير نظر خانم دكتر موتابي و اقاي دكتر فرحبخش

دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه تهران 1394

9

درمان مشكلات تحصيلي زير نظر دكتر ربيعي

دانشگاه تهران

10

مصاحبه باليني زير نظر خانم دكتر رسوليان

شهرداري تهران 1391

 

5.    سوابق تدريس:

رديف

عنوان

محل و سال

1

اموزش مهارت هاي زندگي

جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران سال 1392 و 93

2

بهداشت رواني

دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ارتش سال 1389

3

بهداشت رواني

دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال 1390 تا 1394

4

درمان شناختي رفتاري افسردگي

مركز مشاوره خصوصي سال 1393

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/14
تعداد بازدید:
5383
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.