برگزاري دوره حل تعارض با هم اتاقي در خوابگاه احسان
برگزاري دوره حل تعارض با هم اتاقي در خوابگاه احسان
برگزاري دوره حل تعارض با هم اتاقي در خوابگاه احسان با حضور دانش جويان خوابگاهي

دوره حل تعارض با هم اتاقي در خوابگاه احسان برگزار شد.

اين دوره با حضور 23 نفر از دانشجويان عزيز اجرا شد.

تدريس اين دوره آموزشي را جناب آقاي زندي فر عهده دار بودند.

 
 
 
 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
108
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.