برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي
برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي
برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي در خوابگاه انديشه

 

 

برگزاري كارگاه آموزشي شخصيت شناسي

كارگاه آموزشي شخصيت شناشي با حضور 52 نفر از دانشجويان خوابگاه انديشه برگزار شد.

تدريس اين دوره آموزشي را جناب آقاي زندي فر عهده دار بودند.

اين برنامه در تاريخ 5 ارديبهشت ماه 98 برگزار شد.

 

بررسي بخش كيفي برگه هاي نظرسنجي نتايج زير را نشان داد:

مهمترين نكته اي كه توجه شركت كنندگان را جلب نمود شامل موارد زير مي شد:

-       عدم جهت گيري مذهبي در ارائه مطالب

-       راهكارهايي براي كنترل دوستي هاي در دوران آشنايي

-       نزديكي صحبتها و اتفاقات به واقعيتهاي موجود

-       تله هاي شخصيتي

-       اختلالات شخصيتي و طرحواره ها

-       كاربردي بودن و ملموس بودن محتواي كارگاه

-       مورد نياز بودن اين موضوع

مهم ترين پيشنهاد دانشجويان براي دوره هاي بعدي شامل موارد زير بود:

-       مطرح شدن موضوع واقعي كارگاه و سرفصل هاي برنامه

-       تكرار در فاصله كم

-       ضرورت اجرا براي جوانان

-       ادامه يافتن اين كارگاهها

-       زمان بيشتر

-       پذيرايي بهتر و مكان بزرگتر

-       تهويه مناسب

-       استفاده از زمان و مكان مناسبتر

-       ارائه راه حل

آيا موضوع ويژه اي در اين دوره سبب ناراحتي شما شد؟

-       شروع ديرهنگام كارگاه نسبت به زمان اعلام شده

-       عدم اعلام موضوع واقعي كارگاه

-       عدم عنوان درست كارگاه

-       شخصي شدن برخي بحثها و خارج شدن از كليت بحث

آيا موضوع ديگري مدنظر شما بوده است كه در سوالات گنجانده نشده است. لطفا مرقوم نماييد.

-       روشهاي مديريت رابطه

-       ارائه در چند جلسه

 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
153
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.