برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي
برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي
برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي در خوابگاه ايمان

 

برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي در خوابگاه ايمان

كارگاه آموزشي ذهن آگاهي با تاكيد بر مباحث كاهش استرس، اضطراب و افكار منفي در خوابگاه ايمان برگزار شد.

اين دوره آموزشي با حضور آقاي زندي فر در تاريخ هشتم خرداد ماه 98 برگزار گرديد.

 
 
 

 

تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
110
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.