برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي
برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي با تاكيد بر كاهش استرس، اضطراب و افكار منفي
برگزاري كارگاه آموزشي مهارت ذهن آگاهي در خوابگاه دانش

 

برگزاري كارگاه اموزشي مهارت ذهن اگاهي با تاكيد بر كاهش استرس، اضطراب و افكار منفي

كارگاه آموزشي مهارت ذهن اگاهي با تاكيد بر كاهش استرس، اضطراب و افكار منفي در خوابگاه دانش برگزار شد.

اين دوره آموزشي در بيست و نهم و سي و يكم ارديبهشت ماه 98 برگزار شد.

در اين دوره آموزشي 47 نفر از دانشجويان و جناب آقاي زندي فر حضور داشتند.

 

بررسي بخش كيفي برگه هاي نظرسنجي نتايج زير را نشان داد:

مهمترين نكته اي كه توجه شركت كنندگان را جلب نمود شامل موارد زير مي شد:

-       مديريت اضطراب

-       كاربردي بودن مطالب

مهم ترين پيشنهاد دانشجويان براي دوره هاي بعدي شامل موارد زير بود:

-       موارد پيشنهادي خود شركت كنندگان هم برگزار شود

-       اطلاع رساني دقيقتر

-       موضوع هاي مناسبتري انتخاب شود

-       متداول بودن جلسات

-       دوره هاي شخصيت شناسي برگزار شود

-       موضوعات ارتباط با جنس مخالف برگزار شود

-       موضوع مشاوره قبل از ازدواج برگزار شود

-       در مورد تيپهاي شخصيتي مواردي ارائه شود.

 
 
 
 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
84
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.