برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه انديشه
برگزاري كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه انديشه

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد. كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه انديشه در تاريخ 98/9/9 با حضور آقاي مردي از ساعت 20-22 برگزار شد.

 

 

تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
258
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.