برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه كرامت
برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه كرامت

 

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد. كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه كرامت در تاريخ 98/9/9با حضور آقاي دكتر رجبي از ساعت 20-22 برگزار گرديد.

  

تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
273
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.