برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه ايمان
برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه ايمان

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد.

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه ايمان در تاريخ 98/9/12 با حضور آقاي شكيبا از ساعت 20-22 برگزار گرديد.

 
 
 
 

تاریخ:
1398/09/13
تعداد بازدید:
385
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.