برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه انديشه

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد. كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه انديشه در تاريخ 98/9/9 با حضور آقاي مردي از ساعت 20-22 برگزار شد.

 

 

تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
309
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.