برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه كرامت

 

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد. كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه كرامت در تاريخ 98/9/9با حضور آقاي دكتر رجبي از ساعت 20-22 برگزار گرديد.

  

تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
324
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.