برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه سرافراز

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد. كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه سرافراز در تاريخ 98/9/12 با حضور آقاي مردي از ساعت 20-22  برگزار گرديد.

 

 

تاریخ:
1398/09/12
تعداد بازدید:
134
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.