برگزاري كارگاه آموزشي در خوابگاه ايمان

مركز مشاوره با همكاري كارگروه نشاط افزايي در دانشگاه برگزار كرد.

كارگاه آموزشي سازگاري در خوابگاه ايمان در تاريخ 98/9/12 با حضور آقاي شكيبا از ساعت 20-22 برگزار گرديد.

 
 
 
 

تاریخ:
1398/09/13
تعداد بازدید:
425
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.