برگزاری کارگاه های علمی و روانشناسی

  

مرکز بهداشت، درمان، مشاوره و سلامت روان دانشگاه در جهت آشنایی پرسنل حراست و خوابگاه های دانشجویی، کارگاه علمی و روانشناسی با علایم و نشانه های اختلالات روان، در تاریخ 140/11/26  برگزار نمود.

 در این کارگاه علایم وجود اختلال روان و نحوه ی شناسایی و ارجاع آن به مرکز مشاوره جهت مشاوره و روان درمانی، آموزش داده شد.

و در پایان خدمات مرکز مشاوره و راه های ارتباطی با روانشناسان مرکز مشاوره جهت استفاده از جلسات مشاوره و روان درمانی توضیح داده شد.

 همچنین در جهت آشنایی پرسنل با علایم و نشانه های اختلال اعتیاد و انواع جدید آن، کارگاه علمی روانشناسی در تاریخ 1401/12/3   برگزار نمود.

 در این کارگاه که برای همکاران محترم خوابگاه ها و همکاران گرامی حراست انجام شد علایم وجود اختلال اعتیاد و نحوه ی شناسایی فرد و ارجاع به مرکز مشاوره جهت مشاوره و روان درمانی، آموزش و تکنیک های لازم، داده شد.

تاریخ:
1402/02/05
تعداد بازدید:
163