اولین جلسه کارگاه سبک زندگی سالم برگزار شد.
اولین جلسه کارگاه آموزشی سبک زندگی سالم در روز دوشنبه 15 آبان  در دانشکده عمران توسط مرکز بهداشت و مشاوره-دفتر طرح و برنامه و همکاری اعضای کانون سلامت جسم و روان برگزار شد. در این برنامه خانم دکتر ناصری در مورد هوش هیجانی، مولفه های موثر و کیفیت زندگی مطالبی ایراد فرمودند.
جلسه دوم در تاریخ 22 آبان برگزار خواهد شد. 
 
تاریخ:
1402/08/21
تعداد بازدید:
14