دورهمی همیاران سلامت -دانشجویان و مشاوره
اولین جلسه دورهمی دانشجویان و مرکز مشاوره با محوریت اثر مواد مخدر و علت مصرف آن به همت کانون همیاران سلامت در خوابگاه دانش روز شنبه 20 آبان برگزار شد. در این دورهمی اقای دکترشکیبافر به بررسی علت مصرف مواد مخدر و تبادل نظر با دانشجویان پرداختند.
 
تاریخ:
1402/08/21
تعداد بازدید:
22