پذيرش اجتماعي

 

پذیرش اجتماعی

تدوین: فرشته حیدری 

گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می­کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤال شود با صداقت به سؤالات پاسخ می­دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سؤالات می­دهند، حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد. گروهی دیگر طوری حرف می­زنند که مورد تأئید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤالی شود طوری پاسخ می­دهند که فکر می­کنند دیگران دوست دارند آن­طور پاسخ داده شود. سعی می­کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.حرف­زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می­نامند. بنابراین پذیرش اجتماعی همانند یک پیوستاری است که در یک انتهای آن پذیرش اجتماعی خیلی بالا یعنی افرادی قرار دارند که نظرات و تجربیان خود را در مصاحبه­ها و پاسخگویی به سؤالات تغییر شکل می­دهند و در انتهای دیگر پذیرش اجتماعی خیلی پایین یعنی افرادی را شامل می­شود که بهیچوجه نظرات و تجربیات خود را تغییر نمی­دهند. طبیعی است که اکثریت انسانها در حد وسط پیوستار قرار دارند.پرسشنامه پذیرش اجتماعی که سؤالات آن در زیر آورده شده است برای سنجش پذیرش اجتماعی به کار می­رود و شامل 33 سؤال است که بصورت صحیح یا غلط پاسخ داده می­شود.در مورد هر یک از سؤالات 3، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 19، 22، 23، 28، 30، و 32 اگر گزینه غلیط انتخاب گردد یک امتیاز و در مورد سایر سؤالات انتخاب گزینه صحیح یک امتیاز دارد. در انتها جمع امتیازات در یکی از گروههای زیر قرار می­گیرد که نشان­دهنده میزان پذیرش اجتماعی آزمودنی است.

1-     گروهی که پذیرش اجتماعی پایین دارند(8-0).

2-     گروه متوسط(9-19). این گروه به طور متوسط به پذیرش اجتماعی توجه می­کنند. احتمال دارد رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشند.

3-     گروه با پذیرش اجتماعی بالا(33-20). این افراد طوری به سؤالات پاسخ می­دهند که از طردهای مردم در امان باشند و طبق قواعد و هنجارهای اجتماعی رفتار می­کنند.

  سؤالات پرسشنامه پذیرش اجتماعی

1-     پیش از آنکه رأی بدهم تواناییهای همه نامزدها را عمیقا بررسی می­کنم.

2-     اگر تشویق نشوم، گاهی ادامه کار برایم مشکل می­شود.

3-     هرگز از کسی به شدت متنفر نشده­ام.

4-     گاهی در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می­کنم.

5-     وقتی کارها طبق میل من پیش نمی­رود، گاهی احساس بغض می­کنم.

6-     همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می­کنم.

7-     شیوه نشستن من سر میز غذا، در رستوران و در خانه، یکسان است.

8-     اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما بشوم و مطمئن باشم که کسی متوجه نخواهد شد، این کار را انجام می­دهم.

9-     بارها برایم اتفاق افتاده است که یک فعالیت یا یک کار را رها کرده­ام، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم.

10-دوست دارم به موقع بدگوییها را بازگو کنم.

11-در برخی لحظه­ها خواسته­ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم، حتی اگر حق با آنها بود.

12-مهم نیست که چه کسی حرف می­زند، همیشه با دقت گوش می­دهم.

13-اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده­ام تا مورد توجه قرار گیرم.

14-برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم.

15-همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم.

16-همیشه سعی می­کنم تا آنچه را که توصیه می­کنم به مرحله عمل درآورم.

17-برایم دشوار نیست که با آدمهای بددهن کنار بیایم.

18-گاهی سعی می­کنم تا به جای بخشیدن و فراموش کردن، انتقام بگیرم.

19-وقتی چیزی را نمی­دانم، به میل خود آن را می­پذیرم.

20-همیشه مؤدب هستم، حتی در مقابل افراد ناخوشایند

21-گاهی واقعا اصرار می­کنم که کارها به میل من انجام گیرد.

22-گاهی احساس کرده­ام که می­خواهم همه چیز را بشکنم.

23-هرگز اجازه نمی­دهم که کسی به جای من تنبیه شود.

24-اگر از من بخواهند تا در مقابل لطفی که کرده­اند خدمتی انجام دهم، هرگز رنجیده خاطر نمی­شوم.

25-هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده دشمنی نکرده­ام.

26-بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم. هرگز به مسافرت طولانی نمی­روم.

27-گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می­کنم.

28-هرگز به طور واقعی احساس نکرده­ام که می­خواهم یکی را سرزنش کنم.

29-گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند عصبانی می­شوم.

30-هرگز احساس نکرده­ام که بی­دلیل تنبیه می­شوم.

31-گاهی فکر می­کنم، کسانی که بدشانس هستند، لیاقتش را دارند.

32-هرگز به طور آگاهانه چیزی را نگفته­ام که فردی را آزرده خاطر سازد.

 

تاریخ به روز رسانی:
1388/11/07
تعداد بازدید:
13056