اعتماد به نفس

 

 

اعتماد به نفس

تدوین: ندا اصغری

داستان زندگی هر کس داستان باورهای اوست. باورهایی که می توانسته اند زندگی اش را بارور ساخته و آرزوهایش را تحقق بخشند.

داستان زندگی تو چیست ؟ داستان یک زندگی خواستنی ؟ یا زنده بودنی لبریز از نخواستن ها ؟!!!!

سکوت چه جواب سنگینی است. به سنگینی تمام ناگفته های یک عمر. مگر واقعاً می توان در یک جمله یاچند عبارت داستان یک زندگی را تعریف کرد؟!

آیا زندگی تو همانی بوده که می خواسته ای ؟ و به جایی رسیده ای که درپی آن بوده ای ؟ با آرزوها و خواسته هایت چه کرده ای ؟

شاید تو هم از آن دسته  آدم هایی هستی که با نخواستن (خواسته نداشتن ) نخواسته اند شکست بخورند. و یا با این حقیقت تلخ روبرو شوند که چه ناچیز به خویشتن خود اعتماد دارند. این کاری است که اغلب افراد  با آن خود را فریب داده و خویشتن ناباوری خود را با آن پنهان می کنند.

عجب درد مهلکی است خود ناباوری یا بی­اعتمادی به خود، آن زمانی که جسم و جان صاحب خویش را به لرزه در آورده و زندگی اش را تباه می سازد و از آن بدتر چه رنج آور است وقتی به خود اعتماد نداری و ناچاری از زیاده داشتنش دم بزنی. آیا تو هم چنین لحظه هایی را داشته ای ؟ برای تسکین خود چه کرده ای ؟آیا تو هم آرزوهایی داشته ای که هیچ گاه برای رسیدن به آن تلاش نکرده باشی و چه بامحدود کردن و حذف آنها بر خواسته های خود سرپوش گذاشته باشی ؟

به نظر تو می توان خواسته ها را نخواست ؟ هرچند با خواستن هم نمی توانی به آنچه که می خواهی دست پیدا کنی برای خواستن ابتدا باید خواست. باید دستی به زانو زد و آستینی بالا کشید. برای خواستن باید بر پا خواست.

اعتماد به نفس، باور به قابلیت انسانی – الهی خویشتن است . باور به اینکه با هرچه برای من پیش آید روبرو شده و از عهده انجام آن برمی آیم . من می خواهم و چون می خواهم می توانم و به این توانایی ایمان دارم.

تعاریف اعتماد به نفس

خوب حالا ببینید که اعتماد به نفس توسط چند صاحب نظر یا مولف و مترجم چگونه تعریف شده است:

-    ((اعتماد به نفس ))چگونگی نگرش و قضاوت شما درباره خودتان است. این عبارت ارزشها،اعتقادات و بازخوردهای شما را توصیف می کند .                              

                                                              ((سنیدی پیچ اندروپیچ ))

-    ((اعتماد به نفس ))باور به توانایی و قابلیت انسانی خویش است، اینکه با هر آنچه در زندگی پیش می آید روبرو می شوید، از عهده آن بر می آیید و آنچه را که ضروری است انجام می دهید.                                                  

                                                         ((بارباری آنجلیس ))

 

-     ((اعتماد به نفس )) به معنای خود شناسی، احترام به خود و ارزش قایل بودن برای خود می باشد.                                

                                                             ((جین یودر – ویلیام پراکتور))

درجات اعتماد به نفس:

1-  اعتماد به نفس بالای واقعی: اقتدار ، آرامش، مهربانی و حکم رانی بر نفس از ویژگیهای عمده افراد واجد این درجه از عزت نفس است .

2-  اعتماد به نفس بالای کاذب : تظاهر، تحکم، اجبار و نمایش قدرت از ویژگی های عمده افراد این گروه می باشد.

3-  اعتماد به نفس طبیعی (نرمال) صداقت، خالی بودن از تزویر، وقوف به خود و هدفمند بودن از ویژگی های عمده آنان است.

4-  اعتماد به نفس پایین واقعی : از ویژگی­های افراد واقعی در این دسته این است که خود را نالایق، بی ارزش، فاقد جذابیت، غیر قابل تصور می دانند.

5-   اعتماد به نفس پایین کاذب : از ویژگی های بارز آن : مقاومت همیشگی در برابر تغییر، بی لیاقت قلمداد نمودن خود، خشونت و حمله به خود است که معمولاً به علت فرار از واقعیت، صرف انرژی و گریز از پردازش به مشکلات اصلی انجام می پذیرد.

 

چهار حوزه اصلی اعتماد به نفس :

1-حوزه شخصی: برخورد و نظر هر شخص نسبت به خود از مجموع نگرشهای خود آگاه و نا خودآگاه وی نسبت به بدن، ظاهر جسمانی وتواناییهای او ناشی شده و اعتماد به نفس او در این حوزه بر مبنای میزان رضایتی است که از طریق فعالیت ها و واکنش های بدنی یا رفتاری وی حاصل میگردد. از این رو داشتن نواقص جسمانی و یا عدم توانایی در انجام فعالیت ها، مهارتها و عملکردها تاثیر منفی بر اعتماد به نفس او خواهد گذاشت.

2- حوزه خانوادگی: خانواده مهمترین و اساسی ترین محیط در شکل گیری شخصیت فرد و مهمترین عامل در ایجاد یک خودپنداره مثبت می باشد. عزت نفس فرد در خانواده شکل گرفته و در حقیقت انعکاسی از احساسات و نگرشهای وی  به عنوان یک عنصر خانواده می باشد.

3- حوزه تحصیلی: عزت نفس تحصیلی فرد بسته به مقدار ارزشی استکه به عنوان یک دانش پژوه برای خود قائل است. اگر این ارزیابی مثبت باشد فرد از اعتماد به نفس تحصیلی خوبی برخوردار خواهد بود .

4- حوزه اجتماعی: وقایع بیرونی تاثیر قطعی در روابط فرد با دیگران دارد و این روابط نیز به نوبه خود  بر محتوای درونی و ساختمان عزت نفس اثر می گذارد .

 

روشهای افزایش اعتماد به نفس :

1-     خود آکاهی

2-     استفاذه از ابزارهای سنجش حقارت و اعتماد به نفس

3-     موفقیت

4-     افزایش دانش اعتماد به نفس

5-     مهارت کشف خود

6-     حذف هر نوع وابستگی که مانع استقلال شده است

7-      فراهم ساختن یک من آرمانی واقعی و  عمل برای تحقق آن

8-     واقعی کردن انتظارات از خود

9-     هدفمند بودن

10-خودگویی مثبت

11-تلقین مثبت

12-برخورداری از لذت های سالم زندگی

13-افزایش جذابیت جسمانی

14-مسئولیت پذیری و مسئولیت دادن

15-ورزش های غیر رقابتی

16-کشف استعدادها

17-وارد شدن در یک سیستم حمایتی

18-مهارت آموزی و تکمیل توانایی در ابعاد مختلف زندگی

19-مقابله با ترس های خود

20-اقدام جهت درمان هر نوع کسالت یا اختلال روانی

 

         

تاریخ به روز رسانی:
1388/11/07
تعداد بازدید:
19991