پايش سلامت روان

نحوه ي تكميل فرم هاي سلامت روان

دانشجويان عزيز ورودي جديد
ضمن عرض خيرمقدم
تكميل فرم كارنامه سلامت روان بخشي از فرايند ثبت نام شما مي باشد كه با راهنمايي سايت دانشگاه انجام خواهد شد. 

فرآيند ثبت نام و نحوه اجرا و تكميل فرم هاي طرح پايش سلامت  روان:

  1. در زمان ثبت نام الكترونيكي با رجوع به سامانه زير اقدام به تكميل فرم كارنامه سلامت رواننماييد.

لينك آدرس سامانه كارنامه سلامت دانشجويان ورودي جديد:

راهنماي كارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01-1.pdf

كارنامه سلامت روان

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/18
تعداد بازدید:
4151