پايش سلامت روان

نحوه ی تکمیل فرم های سلامت روان

دانشجویان عزیز ورودی جدید
ضمن عرض خیرمقدم
تکمیل فرم کارنامه سلامت روان بخشی از فرایند ثبت نام شما می باشد که با راهنمایی سایت دانشگاه انجام خواهد شد. 

فرآیند ثبت نام و نحوه اجرا و تکمیل فرم های طرح پایش سلامت  روان:

  1. در زمان ثبت نام الکترونیکی با رجوع به سامانه زیر اقدام به تکمیل فرم کارنامه سلامت رواننمایید.

لینک آدرس سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید:

راهنمای کارنامه سلامت روان

https://portal.saorg.ir/wp-content/uploads/2017/08/SAO.BPM_.PortalUGL07-01-1.pdf

کارنامه سلامت روان

https://Portal.saorg.ir/mentalhealth

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
4337