مديريت زمان

مديريت زمان

زمان نامحدود است اما شما فرصت كمي داريد. زمان يك موجود بي طرف است و براي همه يكسان مي­گذرد.زمان آن قدر ارزشمند است كه خداوند به آن سوگند ياد كرده است.زمان در حال گذر و از ميان رفتني است و نمي­توان آن را پس انداز كرد.آيا تا بحال قاعده پارتو به گوشتان خورده ايت. اين قاعده مطرح مي­كند كه 80 درصد زمان و انرژي خود را بر 20 درصد آنچه واقعاً مهم است متمركز كنيم. در واقع اين قاعده بيان مي­كند از ميان كارهايي كه در طول روز انجام مي­دهيم تنها 20 درصد داراي اهميت واقعي هستند و آن 20 درصد، 80 درصد نتايج را توليد مي­كند. پس بايد اين موارد مهم را شناسايي نموده و بر آنها تمركز كرد.

يك عامل بسيار مهم در هر موفقيتي برنامه ريزي صحيح و پيروي از يك برنامه زماني مشخص براي نيل به اهداف مطلوب ميباشد.

راهكارهاي زير را در زندگي خود بكار ببنديد تا به مديريت زمان برسيد:

1-    همواره فعاليتها و تكاليف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ريزي و يادداشت كنيد.

2-    فهرست تكاليف و كارهاي خود را اولويت بندي كنيد.

3-    هميشه كارهايي دشوار و پردغدغه تر را زودتر از بقيه و يا در هنگامي كه در بهترين شرايط جسمي و روحي ميباشيد انجام دهيد. كارهاي سبكتر را در هنگام خستگي نيز ميتوان به انجام رساند.

4-    امور با اهميت اما ناخوشايند را به تعويق نياندازيد. هيچگاه كارها با به تعويق انداختن خوشايندتر نميگردند.

5-    هرگاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنيد بدون وقفه آن را به پايان رسانيد.

6-    مابين فعاليتها براي خود وقت استراحت نيز در نظر بگيريد.

7-    در هر زمان كه تصور كرديد كاري كه در حال انجام آن ميباشيد عبث، بي فايده و غير سازنده است، دست از آن بكشيد.

8-    به خود اولويت بندي كه صورت داده­ايد اعتماد و ايمان داشته باشيد و در هر شرايطي به آنها پايبند باشيد.

9-    به خاطر داشته باشيد استرس و خستگي معلول كارهايي كه به انجام رسانيده­ايد نبوده، بلكه بيشتر افسوس كارهايي است كه ميتوانستيد انجام دهيد اما انجامشان نداده ايد.

10-                    به هيچ فردي اجازه ندهيد وقت شما را تلف نمايد، در صورت  لزوم با صراحت "نه " بگوييد.

11-                    همواره در انتظار رويدادهاي خوشايند در زندگي خود باشيد.

12-                    هنگام نياز از فرد آگاهي راهنمايي بخواهيد.

13-                    " وقت كشها" و يا هدر دهنده هاي وقت را به حداقل برسانيد.

14-                    وقتهاي مرده را زنده كنيد (مثل زمان هايي كه در انتظار هستيم، زماني كه در اتوبوس مي­گذرد و....)

15-                    گزارش كار داشته باشيد و در پايان هر روز برنامه­ريزي خود را مرور كنيد و نتايج را ارزيابي كنيد.

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/30
تعداد بازدید:
3767