شرح وظايف كارشناسان

 شرح وظایف 

1- مدیر مرکز بهداشت درمان و مشاوره

-  برنامه­ ریزی و تعیین اولویت­های اجرایی دفتر بر اساس خط­مشی اعلام شده از سوی دفتر مرکزی

1- 1- اجرای قوانین و بخشنامه­های مربوط و نظارت بر حسن اجرای آنها

2-1-  نظارت بر تهیه و ارسال گزارش­های لازم به دفتر مرکزی مشاوره

3-1- دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش­بینی شده و برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه­ مدت

4-1- نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان مرکز

5-1- شرکت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت

6-1- تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضای دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر

7-1- ارتباط مداوم و مستمر با بخش­های مختلف دانشگاه به منظور ارائه پیشنهادات کارشناسی جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان و مراکز خارج دانشگاه که به نحوی با دفتر مشاوره سنخیت کاری دارند.

8-1- برنامه ­ریزی و کوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاه­ها و دانشکده ها

9-1- پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به منظور در نظر گرفتن آن در بودجه عمومی دانشگاه و نظارت بر هزینه ­های مرکز

10-1- مصاحبه علمی، تخصصی و حرفه­ای مشاوران قبل از دعوت به کار آنها و تأیید صلاحیت علمی، تخصصی و حرفه­ ای آنان

11-1- نظارت مستمر و مداوم بر نحوه فعالیت مشاوران، مددکاران و روانپزشکان.

12-1- ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران

13-1- بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران، روان­شناسان، مددکاران و روان­پزشکان مرکز به صورت ماهانه.

14-1- نظارت و پیگیری اجرایی مصوبات، بخشنامه ­ها و اطلاعیه­ ها

15-1- ارزشیابی عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره

2- مشاوران و روان­درمان­گران

1-2- تشکیل پرونده برای مراجعین

2-2- انجام انواع مشاوره و روان­درمانی فردی و گروهی خانوادگی

3-2- پیگیری وضعیت مراجعان بعد از انجام مشاوره و روان­درمانی

4-2- همکاری با مرکز در موقعیت­های اضطراری و بحرانی در ساعات غیر اداری و بر حسب نیاز مرکز

5-2- شرکت در جلسات هماهنگی مرکز

6-2- شرکت در فعالیت­های پژوهشی مرکز

7-2- همکاری در تهیه نشریات، بروشورها و پیامهای بهداشت روانی، ایراد سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ

8-2- ارائه گزارش ماهانه به مسئول مرکز

9-2- ارجاع به روان­پزشک، مددکار و یا سایر منابع حمایتی

10-2- اظهار نظرهای کارشناسی در زمینه­های مختلف تخصصی ارجاعی از سوی رئیس مرکز

3- روان­سنج

1-3- انجام کلیه تستهای تشخیصی شامل تستهای شخصیت، هوش، رغبت­ سنج و ...

2-3- ارائه آمار ماهیانه از جلسات مشاوره برگزار شده در کلیه دانشکده ­ها

3-3- انجام پایش سلامت در مورد دانشجویان ورودی جدید در هر سال تحصیلی

3-4- تدوین پژوهشهای سلامت روان

3-5- انجام سایر پژوهشها بر حسب ضرورت

3-6- ارتباط با مشاور، روانشناس و روانپزشک و ارائه نتایج تشخیصی در مورد مراجعین

3-7- شرکت در جلسات هماهنگی مرکز

3-8- انعکاس موقعیت­های اضطراری و بحرانی به مدیر مرکز

3-9- ارائه گزارش کار ماهانه به مدیر مرکز

3-10- اظهار نظرهای کارشناسی در زمینه ­های مختلف تخصصی ارجاعی از سوی رئیس مرکز

3-11- همکاری در تهیه نشریات، بروشورها و پیامهای بهداشت روانی، ایراد سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ

3-12- همکاری با مرکز در موقعیت­های اضطراری و بحرانی در ساعات غیر اداری و بر حسب نیاز مرکز

3-13- تهیه اخبار فعالیتهای مرکز مشاوره جهت درج در خبرنامه دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان
3-14- بروزرسانی هر روز کانال مرکز مشاوره
3-15- بروز رسانی سایت مرکز مشاوره
3-16- مشارکت در طرح پیشرفت تحصیلی شامل: انجام تست کلیه دانشجویان مشروطی، جمع آوری و ثبت اطلاعات در سیستم، تهیه اسامی دانشجویان مشکل دار مشروطی و ارجاع به مشاوران در دانشکده ها، تهیه گزارش نهایی از انجام طرح
3-17- تهیه گزارش از کلیه کارگاههای برگزار شده در مرکز مشاوره
3-18- تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مرکز مشاوره در زمینه تشخیص
3-19- تهیه گزارش عملکرد سالیانه
3-20- تهیه شاخصهای مرکز مشاوره
3-21-  تهیه گزارش عملکرد دفاتر مشاوره به تفکیک دانشکده ها و اطلاعات بهداشت روانی دانشجویان به تفکیک هر دانشکده
3-22-  همکاری در امر آموزش دانشجویان
3-23- مسئول مشاوره الکترونیکی واحد مشاوره 

4- روان­پزشک

1-4- ویزیت دانشجویان ارجاع داده شده و انجام مصاحبه و معاینه تشخیصی

2-4- تجویز درمان­های روان­پزشکی و سایر اقدامات درمانی مناسب

3-4- پیگیری درمانی

4-4- همکاری و هماهنگی با روانشناس بالینی، مشاور و مددکار مرکز

5-4- شرکت در جلسات هماهنگی مرکز

6-4- همکاری و انعکاس موقعیت­های اضطراری و بحرانی به رئیس مرکز

 7-4- ارائه گزارش کار ماهانه به رئیس مرکز 

5- مددکار اجتماعی

1-5- تشکیل پرونده مددکاری اجتماعی برای مراجعین

2-5- پیگیری وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی مراجعین معرفی شده

3-5- تماس با خانواده مراجع، اساتید و بویژه استاد راهنما و مسئولین دانشگاه.

4-5- بررسی و شناخت عوامل محیطی موثر در مشکل و در صورت نیاز بازدید از مراکز مذکور.

5-5- ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشک مرکز و ارائه نتایج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصمیم گیری گروهی.

6-5- انجام خدمات اجتماعی و مددکاری برای مددجویان

7-5- پیگیری مشکل مراجع تا حصول به نتیجه نهایی و درج آن در پرونده

8-5- شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج دانشگاهی و استفاده از آن جهت کمک به دانشجویان نیازمند

9-5- شرکت در جلسات هماهنگی

10-5- اعزام و بستری کردن دانشجویان مبتلا به اختلالات شدید روانی در بیمارستان­ها با نظر روانپزشک و روانشناس بالینی مرکز

6- متصدی پذیرش و امور دفتری

1-6- پذیرش دانشجو و تشکیل پرونده اولیه شامل مشخصات کلی مراجع

2-6- تنظیم وقت جلسات مشاوره

3-6- پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین

4-6- تایپ نامه­ ها و مکاتبات مرکز و ثبت آنها در دفتر اندیکاتور

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/20
تعداد بازدید:
15426