خشم در كودكان

 

پرخاشگري در كودكان:

                  تدوین: فرشته حيدري

گام اول در مواجهه با پرخاشگري و خشم، اين است كه ريشه آن را بيابيم. ضعف رفتاري مثل بي­دقتي،‌ سركش بودن، فوق­العاده حساس بودن، پرتحرك بودن و ... مي­توانند ريشه پرخاشگري باشند. همچنين مشكلات دوران مدرسه مثل مورد تمسخر قرار گرفتن،‌ گم كردن مرتب وسايل، افت تحصيلي، جنسيت، خجالتي بودن، كتك خوردن و ظاهر نامناسب جزء مواردي هستند كه به پرخاشگري مي­انجامند. جهت كاهش پرخاشگري در كودكان توجه به موارد زير توصيه مي­شود:

1-    ديدن فيلمهاي خشونت­آميز را محدود كنيد.

2-    صحنه­هاي پرخاشگرانه برنامه­هاي تلويزيوني را براي كودك تفسير كنيد.

3-    آگاهي كودك را نسبت به رنجي كه بر اثر پرخاشگري او در ديگران ايجاد مي­شود افزايش دهيد.

4-    به جاي كودك پرخاشگر به كودكي كه به وي پرخاش شده توجه كنيد.

5-    فرصت تخليه هيجانات را براي كودك فراهم كنيد.

6-    فنون محروم­سازي را بكار ببريد.

7-    فعاليت­هاي ساعتي وي را با شركت كودك ديگر طراحي كنيد.

8-    با كودك قرار ببنديد تا براي رفتارهاي مطلوب جايزه دريافت كند و نتيجه اعمال نامطلوبش را ببيند.

9-    مسئوليت بيشتري به كودك بدهيد.

10-مباحث گروهي و خانوادگي را كه تاكيد بر همكاري با ديگران دارد در حضور كودك بكار بگيريد.

تاریخ به روز رسانی:
1388/11/07
تعداد بازدید:
6249