افسردگي

 

افسردگی

تدوین: ندا اصغری

شاید بتوان به جرات گفت که افسردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر است. اگر هر صبحگاه با بیزاری از خواب بیدار میشوید ...اگر به انجام هیچ کاری علاقه ندارید .... اگر فکر می کنید کارتان ارزش شما را ندارد .....اگر تحمل انتقاد ندارید .... اگر خود را یک بازنده مادرزاد می دانید..... و اگر می خواهید که بدون استفاده از دارو به مشکلات روحی خود غلبه کنید ودرجهت دست یافتن به یک زندگی غنی و سازنده گام  بردارید ، خواند این مقاله به شما توصیه می شود.

تعریف افسردگی :

افسردگی عبارت است از احساس غم، دلسردی یا ناامیدی به مدت لااقل دو هفته در اغلب روزها و اغلب ساعات روز.

علایم شایع افسردگی :

1-     عدم علاقه، بی حوصلگی و دل زدگی یا ناتوانی از لذت بردن.

2-     احساس ناامیدی، بی حالی و خستگی

3-     بی خوابی، خواب زیاد یا ناراحت

4-     گوشه گیری اجتماعی، احساس بی ارزش بودن و مورد نیاز بودن

5-     بی اشتهایی یا پرخوری، یبوست

6-     از دست دادن میل جنسی

7-     مشکل داشتن در تصمیم گیری ،مشکل داشتن در تمرکز

8-     یک باره به گریه افتادن بدون توضیح مشخص

9-     احساس گناه شدید به خاطر وقایع بی اهمیت یا خیالی

10-تحریک پذیری، بی قراری، افکار خودکشی

11-دردهای مختلف مثل سردرد، درد قفسه سینه بدون نشانه هایی از بیماری جسمی

 

علت افسردگی :

عوامل مستعد کننده احتمالی :

-         بیماری های جسمی که به  ناهنجاریهای عصبی شیمیایی مقاوم منجر می شوند.

-         استعداد ارثی

-         آزردگیهای روحی فزاینده که به آسیب پذیریهای خاص منجر می­شوند.

-         تجارب یا همانندسازیهای شخصی ناکافی برای تامین مکانیسمهای سازشی مناسب

-         الگوهای شناختی نابودکننده، اهداف غیرواقع بینانه، ارزشهای غیر معقول، فرضیات، الزامهای تحمیل شده از سوی افراد فرادست.

-          

عوامل شتاب دهنده احتمالی:

-         بیماریهای جسمی و یامواد مسموم  کننده

-         فشار خارجی شدید ( مانند از دست دادن پی در پی  خویشاوندان نزدیک )

-         فشار خارجی زیان آور مزمن ( مانند سرزنش مداوم  و خرده گیرانه افراد فرادست )

-         فشار خارجی خاص که بر آسیب پذیریهای عاطفی خاص اثر می گذارد (مانند از دست دادن توانایی یا صفتی که در نظر شخص به مثابه تنها وسیله نیل به امکانات اجتماعی یا وصول به اهدافش تلقی می شود.

*در یک مورد مشخص امکان دارد که ترکیبی از عوامل مستعد کننده یا آشکار ساز فوق موجود باشد. علاوه بر این ، ممکن است هر یک از این عوامل از لحاظ ((مقداری )) که در یک مورد خاص افسردگی سهیم هستند با دیگری متفاوت باشند. به عنوان مثال در یک مورد ممکن است که استعداد ارثی عامل عمده باشد، در مورد دیگر ممکن است یک فشار روحی شدید (مانند یک داغدیدگی تازه ) عامل اصلی باشد.

پیشگیری از افسردگی :

تغییرات عمده در زندگی خود بوجود آورید وحتی الامکان از عوامل خطر پرهیزکنید.

درمان افسردگی: (اصول کلی )

1-     با دوستان و خانواده صحبت کنید.

2-     به طور منظم ورزش کنید.

3-     یک رژیم غذایی کم چرب و متعادل بگیرید.

4-     الکل مصرف نکنید.

5-     کارهای عادی زندگی خور را ادامه دهید.

6-     فیلم های شاد ببینید.

7-     در صورت امکان به مسافرت بروید.

8-     سعی کنید مشکلاتتان را در روابط با دیگران حل کنید.

9-     به یک متخصص در این زمینه مراجعه کنید.

منابع:

 - افسردگی چرا؟      دیوید . د بورنز

- درمان افسردگی    پلاجی – کلایتون ، جیمز ای . بارت

- روانشناسی هیلگارد (جلد دوم )  

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1388/11/07
تعداد بازدید:
10109