كارشناس مشاوره- دكتر سعيد رجبي

 

مشخصات فردي:

 سعيد رجبي


سوابق تحصيلي:

 

1-كارشناسي: رشته روانشناسي عمومي با معدل17.74

2-كارشناسي ارشد: رشته روانشناسي عمومي با معدل 19.42

3- دكتري: رشته روانشناسي با معدل 19.67

سوابق علمي

1-    قبولي در مقطع كارشناسي ارشد به عنوان دانشجوي برتر

2-    دانشجوي استعداد درخشان

3-    عضو بنياد ملي نخبگان

4-    دريافت جايزه پژوهشي بنياد ملي نخبگان

5-    عضو هسته علمي روانشناسي در بسيج دانشجويي 

6-    برگزيده يازدهمين جشنواره دانشجويان مبتكر، ممتاز و نوآور بسيجي، شاهد و ايثارگر

7-    گواهي آموزشي مرحله دوم حلقه­هاي صالحين بسيج دانشجويي

8-    چاپ مقالات علمي پژوهشي، ISC  و ISI

9-    شركت در كنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي و چاپ مقالات و سخنراني

 

 

سوابق آموزشي -اجرايي

الف:سوابق تدريس:

1-    سابقه پنج ترم تدريس در دانشگاه (در دروس روانشناسي باليني كودك، بهداشت رواني، پژوهش هاي عملي در روانشناسي، آزمون­هاي باليني، روانشناسي اجتماعي، روانشناسي كار، روانشناسي پويايي گروه، روانشناسي عمومي).

2-    همكاري با مركز بهداشت و درمان دانشگاه محقق اردبيلي به عنوان مشاور دانشگاه از سال 1391 تا 1393

3-    فعاليت در مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان روانشناس از سال 1394 تا هم اكنون.

4-    سابقه فعاليت در مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه خوارزمي به مدت يكسال تحصيلي

5-    سابقه فعاليت در مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي از سال 1396 تا هم اكنون.

6-     مدرس مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران و برگزاري كارگاه­هاي آموزشي مختلف دانشجويي در اين دانشگاه

7-    سابقه مسئوليت اجرايي در كارگاه دو روزه كشوري مرتبط با مراكز مشاوره دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با عنوان «كارگاه آموزشي و دانش افزايي شكست عاطفي در دوران دانشجويي از نظريه تا درمان» در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران در سال 1394

8-    مدرس كارگاه دو روزه مداخله در بحران خودكشي در مركز روانشناختي توحيد براي مشاوران مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1396

9-    مدرس كارگاه دو روزه مديريت تنظيم هيجاني در مركز روانشناختي توحيد براي مشاوران مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1396

10-  مدرس كارگاه دو روزه مداخله در شكست عاطفي در مركز روانشناختي توحيد براي مشاوران مناطق مختلف آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1397

11-  مدرس كارگاه يك روزه سنجش و ارزيابي خودكشي براي مشاوران آموزش پرورش منطقه 13 شهر تهران در سال 1397

12-  مدرس كارگاه يك روزه سنجش و ارزيابي خودكشي براي مشاوران آموزش پرورش منطقه 9 شهر تهران در سال 1397

13-  مدرس كارگاه يك روزه آسيب شناسي اجتماعي با تمركز بر مديريت بحران خودكشي منطقه 5 آموزش پرورش شهر تهران در سال 1397

14-  مدرس كارگاه سه روزه آموزش ضمن خدمت با موضوع سنجش، ارزيابي و مديريت بحران در خودكشي براي مشاوران آموزش و پرورش منطقه 17 شهر تهران در سال 1397.

15-  سخنراني تحت عنوان «شناسايي نشانه­هاي خطر خودكشي» در همايش هميار مشاور شهر تهران در سال 1397.

16-  مدرس كارگاه­هاي ارتباط مؤثر، مهارت­هاي زندگي، مداخله در شكست عاطفي، نشانه­شناسي اختلالات روانشناختي و آموزش پيش از ازدواج در سال­هاي 94 تا 97 در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

17-  مدرس كارگاه­هاي ارتباط مؤثر، مهارت­هاي زندگي، مداخله در شكست عاطفي، نشانه­شناسي اختلالات روانشناختي و آموزش پيش از ازدواج در سال­هاي 96 تا 97 در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي تهران

 

شركت در كارگاه

1-    شركت در كارگاه 2 روزه تربيت مربي مداخله در شكست عاطفي (برگزاركننده: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

2-    شركت در كارگاه درمان مبتني بر شفقت (برگزاركننده: دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

3-    شركت در كارگاه روان درماني مبتني بر ذهن آگاهي و شفقت (برگزار كننده: مركز مشاوره دانشگاه تهران)

4-    شركت در كارگاه آموزش پيش از ازدواج (برگزاركننده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

5-    شركت در كارگاه مداخله در شكست عاطفي (برگزاركننده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

6-    شركت در كارگاه نشانه شناسي اختلالات روانشناختي (برگزاركننده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

7-    شركت در كارگاه پرورش ذهن مشفق (برگزاركننده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

8-    شركت در كارگاه مديريت هيجاني (برگزاركننده: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي)

 

مهارت هاي نرم افزاري

 

1- آشنايي با نرم افزار Microsoft Offise word

2- آشنايي با نرم افزار آماري SPSS

   پايان نامه و مقالات علمي پژوهشي

1- پايان نامه كارشناسي ارشد : مقايسه اثربخشي دو روش آموزشي حل مسئله اجتماعي و كنترل تكانه بر كيفيت زندگي و خودكارآمدي دانش آموزان داراي نشانه هاي نقص توجه همراه با بيش فعالي

2-    پايان نامه دكتري : مقايسه اثربخشي دو روش رفتار درماني شناختي متمركز بر تروما و روايت درماني مواجه اي بر مشكلات رفتاري- هيجاني نوجوانان داراي نشانه هاي استرس پس از سانحه

الف:مقالات:

عنوان مقاله

محل درج و انتشار

سال انتشار

تعداد صفحات

مجله

نقش مذهب در كاهش وسواس

مطالعات اسلام و روانشناسي

1390

49-27

مقايسه هيجان­خواهي و نگرش مذهبي در مردان مطلقه و متأهل

دانش انتظامي خراسان جنوبي

1390

42-26

مقايسه هوش هيجاني و كيفيت زندگي در افراد معتاد و غير معتاد

مجله اعتياد پژوهي تهران

1390

38-21

تعيين اثربخشي آموزش كنترل تكانه بر خودكارآمدي و ابعاد آن در دانش­آموزان داراي نشانه­هاي ADHD

مجله روانشناسي مدرسه

1391

73-56

نقش عزت نفس و اضطراب امتحان در پيش بيني رضايت از زندگي دانش آموزان پسر داراي اختلال رياضي

مجله ناتواني هاي يادگيري

1391

62-46

مقايسه سازگاري اجتماعي، هيجاني، تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي در دانش­آموزان با و بدون ناتواني يادگيري

مجله ناتواني هاي يادگيري

1391

62-43

مقايسه كمال گرايي و تعلل ورزي در مادران دانش آموزان با و بدون ناتواني يادگيري

مجله ناتواني هاي يادگيري

1390

77-60

بررسي ارتباط تنظيم هيجان و عواطف مثبت و منفي با عملكرد و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشكده روانشاسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه

پذيرش

پذيرش

مقايسه احساس تنهايي، سلامت رواني و خودكارآمدي در سالمندان

مجله يافته هاي نو در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

1391

81-73

نقش اميد در تعامل با جنسيت در خودكارآمدي ورزشكاران

مجله مطالعات روانشناسي ورزش

1392

12-1

نقش هوش هيجاني و هوش معنوي در پيش بيني بخشودگي دانشجويان

دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي

1393

80-73

ارتباط حرمت خود و خودكارآمدي با اضطراب رياضي دانش­آموزان

مجله روانشناسي مدرسه

1392

-

تعيين اثربخشي ­رفتار درماني شناختي متمركز بر تروما بر كاهش نشانه­هاي اختلال استرس پس از سانحه نوجوانان

فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي

پذيرش

 

مقايسه اثربخشي ­رفتار درماني شناختي متمركز بر تروما و روايت درماني مواجه­اي بر كاهش مشكلات رفتاري- هيجاني دانش­آموزان داراي نشانه­هاي استرس پس از سانحه

مجله روانشناسي مدرسه

پذيرش

 

The resilience, positive / negative affect and mental vulnerability in the fertile and infertile men

Archives of Psychiatry and Psychotherapy

2013

51-59

The Role of Self-regulation   and   Afective   Control   in   Predicting Interpersonal Reactivity of Drug Addicts

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

2013

9-15

Evaluation of students' Mental Health and relation to resilience and copping styles

Journal physical education of Students

2012

127-129

Comoarative investigation of quality of life of athlete and non-athlete older adults

International journal of High Risk Behaviors & Addiction

2013

28-33

Early maladaptive schemas as predictor

of adolescents runaway

International Journal of School Health

2013

Acceptance

The Effectiveness of life skills training on the achievement motivation and Life Satisfaction of students

Journal of Educational and Management Studies

2013

Acceptance

Efficacy of Mindfulness-based Therapy Efficacy in Reducing Physical Symptoms and Increasing Specific Quality of Life in Patients with Functional Dyspepsia

International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3)

2014

715-721

Prediction of Life Satisfaction based on Spiritual Intelligence and Optimism in Diabetic Patients

International Journal of Psychology and Behavioral Research. Special issue Vol 1(3)

2014

 

ب) پروژه هاي تحقيقاتي كه به پايان رسانده ايد و يا در دست اقدام داريد .

عنوان پروژه

تاريخ شروع

تاريخ پايان

محل انجام پروژه

هدف اجراي پروژه

نام همكاران

در صورتيكه پروژه مشترك باشد

نقش عواطف مثبت و منفي و تنظيم هيجان در پيش بيني فرسودگي تحصيلي و عملكرد تحصيلي دانشجويان

1390

1391

دانشگاه محقق اردبيلي

ارتقاي پيشرفت تحصيلي دانشجويان

دكتر نيلوفر ميكائيلي- سعيد رجبي- دكتر مسلم عباسي

 

ج:اثار علمي منتشر شده يا مقالات ارايه شده در كنفرانسها:

نام و مشخصات كامل اثر ، تاليف ، ترجمه يا مقاله

تاريخ انتشار يا ارائه

نام ناشر و محل انتشار

عنوان و محل كنفرانس

هوش هيجاني، رشد و اندازه گيري آن

1390

نشر محقق اردبيلي، اردبيل

تأليف كتاب

سازه­هاي نوين در روانشناسي شخصيت

1393

 

تأليف كتاب

اختلالات شخصيت در دانشجويان سيگاري و غير سيگاري

1391

-

ششمين سمينار بهداشت رواني دانشجويان- دانشگاه گيلان

مقايسه بهزيستي روانشناختي در دانشجويان ممتاز، مشروط و غير مشروط

1391

-

اولين كنگره بين المللي و دومين كنگره ملي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه- دانشگاه الزهراء

مقايسه كيفيت زندگي و سبك دلبستگي در دانش­آموزان لكنتي و غيرلكنتي

1391

-

يازدهمين همايش كشوري گفتار درماني ايران- دانشگاه اصفهان

مقايسه ابعاد خودكارآمدي در دانش آموزان داراي اختلال نقص توجه- بيش فعالي و عادي

1390

-

همايش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/21
تعداد بازدید:
3621
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.