برگزاري كارگاه آموزشي شادكامي در خوابگاه ايمان
برگزاري كارگاه آموزشي شادكامي در خوابگاه ايمان
برگزاري كارگاه آموزشي شادكامي در خوابگاه ايمان در ارديبهشت ماه

برگزاري كارگاه آموزشي شادكامي در خوابگاه ايمان

كارگاه آموزشي شادكامي با حضور آقاي زندي فر و 42 نفر از دانشجويان در خوابگاه ايمان برگزار شد.

اين دوره در تاريخ 4 ارديبهشت 98 برگزار شد.

 

بررسي بخش كيفي برگه هاي نظرسنجي نتايج زير را نشان داد:

مهمترين نكته اي كه توجه شركت كنندگان را جلب نمود شامل موارد زير مي شد:

-       خوش اخلاقي مدرس

-       تيپ شخصيتها

-       لايه هاي شخصيتي

-       مثبت انديشي

-       تعداد شركت كنندگان

-       مطالب جديد

-       كنترل افكار ذهن و بيپهاي شخصيتي

-       دانش استاد

-       تناسب كلي

-       اصرار مسئولين به برگزاري كارگاه

مهم ترين پيشنهاد دانشجويان براي دوره هاي بعدي شامل موارد زير بود:

-       كاربردي تر باشد

-       استفاده از ابزارها و تكنولوژي بيشتر

-       تست لايه ها

-       بازتر شدن مطالب

-       بررسي مسائلي روز

-       جلسات متعدد

-       بيان مطالب به روز و مبتلا در دانشجويان

 
 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
113
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.