برگزاري كارگاه آموزشي زندگي خوابگاهي فرصتي براي رشد شخصي
برگزاري كارگاه آموزشي زندگي خوابگاهي فرصتي براي رشد شخصي
برگزاري كارگاه آموزشي زندگي خوابگاهي فرصتي براي رشد شخصي در خوابگاه دانش

 

برگزاري كارگاه آموزشي زندگي خوابگاهي فرصتي براي رشد شخصي

كارگاه آموزشي زندگي خوابگاهي فرصتي براي رشد شخصي در خوابگاه دانش برگزار شد.

اين دوره با حضور 46 نفر از دانشجويان اين خوابگاه در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه 98 برگزار گرديد.

 

بررسي بخش كيفي برگه هاي نظرسنجي نتايج زير را نشان داد:

مهمترين نكته اي كه توجه شركت كنندگان را جلب نمود شامل موارد زير مي شد:

-       شناخت شخصيت انسانها

-       تسلط استاد

-       شخصيت شناسي

مهم ترين پيشنهاد دانشجويان براي دوره هاي بعدي شامل موارد زير بود:

-       بصورت برنامه ريزي شده و با تداوم پيوسته باشد

آيا موضوع ويژه اي در اين دوره سبب ناراحتي شما شد؟

-       لحن صحبت

آيا موضوع ديگري مدنظر شما بوده است كه در سوالات گنجانده نشده است. لطفا مرقوم نماييد.

-       مشاركت حضار در اجرا نظير مسابقه و ...

 
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
132
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.